ตอนแรกออกอากาศเมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2561
ตอนสุดท้ายออกอากาศเมื่อ: 9 ธันวาคม 2561
จำนวนตอน: 50
สถานีโทรทัศน์: Dragon Television, Zhejiang Television
สถานที่ผลิต: อู่ฮั่น, เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา

ซีรีย์จีน Our Glamorous Time ซับไทย Ep.1

ซีรีย์จีน Our Glamorous Time ซับไทย Ep.2

ซีรีย์จีน Our Glamorous Time ซับไทย Ep.3

ซีรีย์จีน Our Glamorous Time ซับไทย Ep.4

ซีรีย์จีน Our Glamorous Time ซับไทย Ep.5

ซีรีย์จีน Our Glamorous Time ซับไทย Ep.6

ซีรีย์จีน Our Glamorous Time ซับไทย Ep.7

ซีรีย์จีน Our Glamorous Time ซับอังกฤษ Ep.8

ซีรีย์จีน Our Glamorous Time ซับอังกฤษ Ep.9

ซีรีย์จีน Our Glamorous Time ซับไทย Ep.10