Ohoclips ดูซีรี่ย์ 24 ชั่วโมง

ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 21 – 30

Love Is Sweet (2020)

ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 21 – 30

Drama: Love Is Sweet Country: China Episodes: 36 Aired: Sep 27, 2020 – Oct 27, 2020 Aired On: Monday, Tuesday, Sunday Original Network: iQiyi Duration: 45 min. Content Rating: 13+ – Teens 13 or older ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 21 ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 22 ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 23 ซีรีย์จีน Love Is Sweet […]

MORE ...

ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 21 – 30

Love and Redemption (2020)

ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 21 – 30

Drama: Love and Redemption Country: China Episodes: 59 Aired: Aug 6, 2020 – Sep 10, 2020 Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday Original Network: Youku Duration: 45 min. Content Rating: 13+ – Teens 13 or older ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 21 ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 22 ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 23 ซีรีย์จีน Love and […]

MORE ...

ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 11 – 20

Love and Redemption (2020)

ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 11 – 20

Drama: Love and Redemption Country: China Episodes: 59 Aired: Aug 6, 2020 – Sep 10, 2020 Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday Original Network: Youku Duration: 45 min. Content Rating: 13+ – Teens 13 or older ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 11 ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 12 ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 13 ซีรีย์จีน Love and […]

MORE ...

The Eight Hundred – Eng Sub

The Eight Hundred

The Eight Hundred – Eng Sub

เรื่องราวของหนังมุ่งเน้นไปที่การเสียสละของกลุ่มทหารจีนในเซี่ยงไฮ้ในช่วงปี 1937 เมื่อกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นเดินหน้าบุกถึงนครเซี่ยงไฮ้ การปฏิบัติการของทหารกลุ่มนี้ ครั้งหนึ่งเหมาเจ๋อตง ได้ยกย่องว่าเป็น “ตัวอย่างคลาสสิกของการปฏิวัติระดับชาติ” ดูเหมือนว่าธีมดังกล่าวจะสอดคล้องกับข้อความแสดงความรักชาติที่รัฐบาลปักกิ่งต้องการประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วเพื่อฉลองครบรอบ 70 ปีการก่อตั้ง Native Title: 八佰 Also Known As: Ba Bai Qi Shi Lu , 八百启示录 , 战争启示录之八百壮士 , We Have 800 People , Ba Bai Screenwriter & Director: Guan Hu Screenwriter: Ge Rui Genres: Historical, Drama, War Tags: Soldier

MORE ...

ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 11 – 20

Love Is Sweet (2020)

ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 11 – 20

Drama: Love Is Sweet Country: China Episodes: 36 Aired: Sep 27, 2020 – Oct 27, 2020 Aired On: Monday, Tuesday, Sunday Original Network: iQiyi Duration: 45 min. Content Rating: 13+ – Teens 13 or older ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 11 ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 12 ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 13 ซีรีย์จีน Love Is Sweet […]

MORE ...

ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 1 – 10

Love Is Sweet (2020)

ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 1 – 10

Drama: Love Is Sweet Country: China Episodes: 36 Aired: Sep 27, 2020 – Oct 27, 2020 Aired On: Monday, Tuesday, Sunday Original Network: iQiyi Duration: 45 min. Content Rating: 13+ – Teens 13 or older ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 1 ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 2 ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 3 ซีรีย์จีน Love Is Sweet […]

MORE ...

ซีรีย์จีน Lost Romance (2020) หลงรักคุณ ซับไทย Ep. 11 – 20

Lost Romance (2020)

ซีรีย์จีน Lost Romance (2020) หลงรักคุณ ซับไทย Ep. 11 – 20

Drama: Lost Romance Country: Taiwan Episodes: 20 Aired: Jun 7, 2020 – Oct 18, 2020 Aired On: Sunday Original Network: SET TV Duration: 1 hr. 10 min. Content Rating: Not Yet Rated ซีรีย์จีน Lost Romance (2020) หลงรักคุณ ซับไทย Ep. 11 ซีรีย์จีน Lost Romance (2020) หลงรักคุณ ซับไทย Ep. 12 ซีรีย์จีน Lost Romance (2020) หลงรักคุณ ซับไทย Ep. 13 ซีรีย์จีน Lost Romance (2020) หลงรักคุณ ซับไทย Ep. […]

MORE ...

ซีรีย์จีน Love Yourself (2020) ซับไทย EP. 31 – 36 ตอนจบ

Love Yourself (2020)

ซีรีย์จีน Love Yourself (2020) ซับไทย EP. 31 – 36 ตอนจบ

Drama: Love Yourself Country: China Episodes: 36 Aired: Aug 18, 2020 – Sep 24, 2020 Aired On: Tuesday, Wednesday, Thursday Original Network: iQiyi Duration: 45 min. Content Rating: 15+ – Teens 15 or older ซีรีย์จีน Love Yourself (2020) ซับไทย EP. 31 ซีรีย์จีน Love Yourself (2020) ซับไทย EP. 32 ซีรีย์จีน Love Yourself (2020) ซับไทย EP. 33 ซีรีย์จีน Love Yourself (2020) ซับไทย EP. 34 ซีรีย์จีน […]

MORE ...

ซีรีย์จีน Love Yourself (2020) ซับไทย EP. 21 – 30

Love Yourself (2020)

ซีรีย์จีน Love Yourself (2020) ซับไทย EP. 21 – 30

Drama: Love Yourself Country: China Episodes: 36 Aired: Aug 18, 2020 – Sep 24, 2020 Aired On: Tuesday, Wednesday, Thursday Original Network: iQiyi Duration: 45 min. Content Rating: 15+ – Teens 15 or older ซีรีย์จีน Love Yourself (2020) ซับไทย EP. 21 ซีรีย์จีน Love Yourself (2020) ซับไทย EP. 22 ซีรีย์จีน Love Yourself (2020) ซับไทย EP. 23 ซีรีย์จีน Love Yourself (2020) ซับไทย EP. 24 ซีรีย์จีน […]

MORE ...

ซีรีย์จีน Love Yourself (2020) ซับไทย EP. 11 – 20

Love Yourself (2020)

ซีรีย์จีน Love Yourself (2020) ซับไทย EP. 11 – 20

Drama: Love Yourself Country: China Episodes: 36 Aired: Aug 18, 2020 – Sep 24, 2020 Aired On: Tuesday, Wednesday, Thursday Original Network: iQiyi Duration: 45 min. Content Rating: 15+ – Teens 15 or older ซีรีย์จีน Love Yourself (2020) ซับไทย EP. 11 ซีรีย์จีน Love Yourself (2020) ซับไทย EP. 12 ซีรีย์จีน Love Yourself (2020) ซับไทย EP. 13 ซีรีย์จีน Love Yourself (2020) ซับไทย EP. 14 ซีรีย์จีน […]

MORE ...