Ohoclips ดูซีรี่ย์ 24 ชั่วโมง

ซีรีย์เกาหลี Do You Like Brahms (2020) ซับไทย EP. 21 – 32 ตอนจบ

Do You Like Brahms (2020)

ซีรีย์เกาหลี Do You Like Brahms (2020) ซับไทย EP. 21 – 32 ตอนจบ

Drama: Do You Like Brahms? Country: South Korea Episodes: 16 (32) Aired: Aug 31, 2020 – Oct 20, 2020 Aired On: Monday, Tuesday Original Network: SBS Duration: 1 hr. 5 min. Content Rating: 15+ – Teens 15 or older ซีรีย์เกาหลี Do You Like Brahms (2020) ซับไทย EP. 21 + 22 ซีรีย์เกาหลี Do You Like Brahms (2020) ซับไทย EP. 23 + 24 ซีรีย์เกาหลี Do […]

MORE ...

ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 21 – 30

Love and Redemption (2020)

ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 21 – 30

Drama: Love and Redemption Country: China Episodes: 59 Aired: Aug 6, 2020 – Sep 10, 2020 Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday Original Network: Youku Duration: 45 min. Content Rating: 13+ – Teens 13 or older ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 21 ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 22 ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 23 ซีรีย์จีน Love and […]

MORE ...

ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 11 – 20

Love and Redemption (2020)

ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 11 – 20

Drama: Love and Redemption Country: China Episodes: 59 Aired: Aug 6, 2020 – Sep 10, 2020 Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday Original Network: Youku Duration: 45 min. Content Rating: 13+ – Teens 13 or older ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 11 ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 12 ซีรีย์จีน Love and Redemption (2020) ซับไทย Ep. 13 ซีรีย์จีน Love and […]

MORE ...

The Eight Hundred – Eng Sub

The Eight Hundred

The Eight Hundred – Eng Sub

เรื่องราวของหนังมุ่งเน้นไปที่การเสียสละของกลุ่มทหารจีนในเซี่ยงไฮ้ในช่วงปี 1937 เมื่อกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นเดินหน้าบุกถึงนครเซี่ยงไฮ้ การปฏิบัติการของทหารกลุ่มนี้ ครั้งหนึ่งเหมาเจ๋อตง ได้ยกย่องว่าเป็น “ตัวอย่างคลาสสิกของการปฏิวัติระดับชาติ” ดูเหมือนว่าธีมดังกล่าวจะสอดคล้องกับข้อความแสดงความรักชาติที่รัฐบาลปักกิ่งต้องการประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วเพื่อฉลองครบรอบ 70 ปีการก่อตั้ง Native Title: 八佰 Also Known As: Ba Bai Qi Shi Lu , 八百启示录 , 战争启示录之八百壮士 , We Have 800 People , Ba Bai Screenwriter & Director: Guan Hu Screenwriter: Ge Rui Genres: Historical, Drama, War Tags: Soldier

MORE ...

ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 11 – 20

Love Is Sweet (2020)

ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 11 – 20

Drama: Love Is Sweet Country: China Episodes: 36 Aired: Sep 27, 2020 – Oct 27, 2020 Aired On: Monday, Tuesday, Sunday Original Network: iQiyi Duration: 45 min. Content Rating: 13+ – Teens 13 or older ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 11 ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 12 ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 13 ซีรีย์จีน Love Is Sweet […]

MORE ...

ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 1 – 10

Love Is Sweet (2020)

ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 1 – 10

Drama: Love Is Sweet Country: China Episodes: 36 Aired: Sep 27, 2020 – Oct 27, 2020 Aired On: Monday, Tuesday, Sunday Original Network: iQiyi Duration: 45 min. Content Rating: 13+ – Teens 13 or older ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 1 ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 2 ซีรีย์จีน Love Is Sweet (2020) ซับไทย EP. 3 ซีรีย์จีน Love Is Sweet […]

MORE ...

ซีรีย์เกาหลี When I Was The Most Beautiful (2020) ซับไทย EP. 21 – 32 ตอนจบ

When I Was The Most Beautiful (2020)

ซีรีย์เกาหลี When I Was The Most Beautiful (2020) ซับไทย EP. 21 – 32 ตอนจบ

Drama: When I Was the Most Beautiful Country: South Korea Episodes: 32 Aired: Aug 19, 2020 – Oct 14, 2020 Aired On: Wednesday, Thursday Original Network: MBC Duration: 35 min. Content Rating: 15+ – Teens 15 or older ซีรีย์เกาหลี When I Was The Most Beautiful (2020) ซับไทย EP. 21 + 22 ซีรีย์เกาหลี When I Was The Most Beautiful (2020) ซับไทย EP. 23 + […]

MORE ...

ซีรีย์เกาหลี When I Was The Most Beautiful (2020) ซับไทย EP. 11 – 20

When I Was The Most Beautiful (2020)

ซีรีย์เกาหลี When I Was The Most Beautiful (2020) ซับไทย EP. 11 – 20

Drama: When I Was the Most Beautiful Country: South Korea Episodes: 32 Aired: Aug 19, 2020 – Oct 14, 2020 Aired On: Wednesday, Thursday Original Network: MBC Duration: 35 min. Content Rating: 15+ – Teens 15 or older ซีรีย์เกาหลี When I Was The Most Beautiful (2020) ซับไทย EP. 11 + 12 ซีรีย์เกาหลี When I Was The Most Beautiful (2020) ซับไทย EP. 13 + […]

MORE ...

ซีรีย์เกาหลี When I Was The Most Beautiful (2020) ซับไทย EP. 1 – 10

When I Was The Most Beautiful (2020)

ซีรีย์เกาหลี When I Was The Most Beautiful (2020) ซับไทย EP. 1 – 10

Drama: When I Was the Most Beautiful Country: South Korea Episodes: 32 Aired: Aug 19, 2020 – Oct 14, 2020 Aired On: Wednesday, Thursday Original Network: MBC Duration: 35 min. Content Rating: 15+ – Teens 15 or older ซีรีย์เกาหลี When I Was The Most Beautiful (2020) ซับไทย EP. 1 + 2 ซีรีย์เกาหลี When I Was The Most Beautiful (2020) ซับไทย EP. 3 + […]

MORE ...

ซีรีย์เกาหลี Twenty-Twenty (2020) ซับไทย EP. 11 – 20

Twenty-Twenty (2020)

ซีรีย์เกาหลี Twenty-Twenty (2020) ซับไทย EP. 11 – 20

Drama: Twenty-Twenty Country: South Korea Episodes: 20 Aired: Aug 15, 2020 – Oct 21, 2020 Aired On: Wednesday, Saturday Original Network: jTBC, Naver TV Cast, vLive Duration: 25 min. Content Rating: 15+ – Teens 15 or older ซีรีย์เกาหลี Twenty-Twenty (2020) ซับไทย EP. 11 ซีรีย์เกาหลี Twenty-Twenty (2020) ซับไทย EP. 12 ซีรีย์เกาหลี Twenty-Twenty (2020) ซับไทย EP. 13 ซีรีย์เกาหลี Twenty-Twenty (2020) ซับไทย EP. 14 ซีรีย์เกาหลี Twenty-Twenty (2020) ซับไทย […]

MORE ...