ซีรีย์เกาหลี Wacky switchLatest
Most Viewed
Most Commented
ซีรีย์เกาหลี Wacky switch, A -ขอโทษครับ ใครส่งผมมาเป็นเจ้าพ่อ ตอนที่ 6

ดงวา เป็นนักเขียนที่ไม่ประสบความสำเร็จ แต่บังเอิญมังชุน ซึ่งเป็นเจ้าพ่อที่มีเงินมาหาศาลได้จ้างดงวา ให้มาเขียนชีวประวัติให้เขา ดงวาได้เงินมหาศาล เค้าต้องมาคลุกคลีอยู่ในแก๊งค์ของมังชุน และ ดงวา ซึ่งกลายเป็นเพื่อนรักกันและเมื่อยังซู วึ่งเป็รอริเก่าของมังชุน ออกจากคุก เขารวบรวมสมัครพรรคพวกมาเล่นงานมังชุนและดงวา ซึ่งตอนแรกโดนจับอยู่ก่อนแล้วเกิดแรงฮึด วิ่งออกมาช่วยมังชุนอีกแรง สุดท้ายกลายเป็นว่ามังชุน วางมือจากการเป็นเจ้าพ่อและมาเป็นนักเขียนและ ดงวา จากนักเขียน เขาก็เลิกเขียนและมาเป็นเจ้าพ่อแทนมังชุน

ซีรีย์เกาหลี Wacky switch, A -ขอโทษครับ ใครส่งผมมาเป็นเจ้าพ่อ ตอนที่ 5

ดงวา เป็นนักเขียนที่ไม่ประสบความสำเร็จ แต่บังเอิญมังชุน ซึ่งเป็นเจ้าพ่อที่มีเงินมาหาศาลได้จ้างดงวา ให้มาเขียนชีวประวัติให้เขา ดงวาได้เงินมหาศาล เค้าต้องมาคลุกคลีอยู่ในแก๊งค์ของมังชุน และ ดงวา ซึ่งกลายเป็นเพื่อนรักกันและเมื่อยังซู วึ่งเป็รอริเก่าของมังชุน ออกจากคุก เขารวบรวมสมัครพรรคพวกมาเล่นงานมังชุนและดงวา ซึ่งตอนแรกโดนจับอยู่ก่อนแล้วเกิดแรงฮึด วิ่งออกมาช่วยมังชุนอีกแรง สุดท้ายกลายเป็นว่ามังชุน วางมือจากการเป็นเจ้าพ่อและมาเป็นนักเขียนและ ดงวา จากนักเขียน เขาก็เลิกเขียนและมาเป็นเจ้าพ่อแทนมังชุน

ซีรีย์เกาหลี Wacky switch, A -ขอโทษครับ ใครส่งผมมาเป็นเจ้าพ่อ ตอนที่ 4

ดงวา เป็นนักเขียนที่ไม่ประสบความสำเร็จ แต่บังเอิญมังชุน ซึ่งเป็นเจ้าพ่อที่มีเงินมาหาศาลได้จ้างดงวา ให้มาเขียนชีวประวัติให้เขา ดงวาได้เงินมหาศาล เค้าต้องมาคลุกคลีอยู่ในแก๊งค์ของมังชุน และ ดงวา ซึ่งกลายเป็นเพื่อนรักกันและเมื่อยังซู วึ่งเป็รอริเก่าของมังชุน ออกจากคุก เขารวบรวมสมัครพรรคพวกมาเล่นงานมังชุนและดงวา ซึ่งตอนแรกโดนจับอยู่ก่อนแล้วเกิดแรงฮึด วิ่งออกมาช่วยมังชุนอีกแรง สุดท้ายกลายเป็นว่ามังชุน วางมือจากการเป็นเจ้าพ่อและมาเป็นนักเขียนและ ดงวา จากนักเขียน เขาก็เลิกเขียนและมาเป็นเจ้าพ่อแทนมังชุน

ซีรีย์เกาหลี Wacky switch, A -ขอโทษครับ ใครส่งผมมาเป็นเจ้าพ่อ ตอนที่ 3

ดงวา เป็นนักเขียนที่ไม่ประสบความสำเร็จ แต่บังเอิญมังชุน ซึ่งเป็นเจ้าพ่อที่มีเงินมาหาศาลได้จ้างดงวา ให้มาเขียนชีวประวัติให้เขา ดงวาได้เงินมหาศาล เค้าต้องมาคลุกคลีอยู่ในแก๊งค์ของมังชุน และ ดงวา ซึ่งกลายเป็นเพื่อนรักกันและเมื่อยังซู วึ่งเป็รอริเก่าของมังชุน ออกจากคุก เขารวบรวมสมัครพรรคพวกมาเล่นงานมังชุนและดงวา ซึ่งตอนแรกโดนจับอยู่ก่อนแล้วเกิดแรงฮึด วิ่งออกมาช่วยมังชุนอีกแรง สุดท้ายกลายเป็นว่ามังชุน วางมือจากการเป็นเจ้าพ่อและมาเป็นนักเขียนและ ดงวา จากนักเขียน เขาก็เลิกเขียนและมาเป็นเจ้าพ่อแทนมังชุน

ซีรีย์เกาหลี Wacky switch, A -ขอโทษครับ ใครส่งผมมาเป็นเจ้าพ่อ ตอนที่ 2

ดงวา เป็นนักเขียนที่ไม่ประสบความสำเร็จ แต่บังเอิญมังชุน ซึ่งเป็นเจ้าพ่อที่มีเงินมาหาศาลได้จ้างดงวา ให้มาเขียนชีวประวัติให้เขา ดงวาได้เงินมหาศาล เค้าต้องมาคลุกคลีอยู่ในแก๊งค์ของมังชุน และ ดงวา ซึ่งกลายเป็นเพื่อนรักกันและเมื่อยังซู วึ่งเป็รอริเก่าของมังชุน ออกจากคุก เขารวบรวมสมัครพรรคพวกมาเล่นงานมังชุนและดงวา ซึ่งตอนแรกโดนจับอยู่ก่อนแล้วเกิดแรงฮึด วิ่งออกมาช่วยมังชุนอีกแรง สุดท้ายกลายเป็นว่ามังชุน วางมือจากการเป็นเจ้าพ่อและมาเป็นนักเขียนและ ดงวา จากนักเขียน เขาก็เลิกเขียนและมาเป็นเจ้าพ่อแทนมังชุน