The Blacklist Season 1Latest
Most Viewed
Most Commented
The Blacklist Season 1 Episode 22 ซับไทย ตอนจบซีซั่น 1

The Blacklist Season 1 Episode 22 ซับไทย ตอนจบซีซั่น 1 Raymond “Red” Reddington (เรย์มอนด์ เรดดิงตัน) นำแสดงโดย James Spader เป็น 1 ในอาชญากรที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุด อยู่ดีๆก็เข้ามอบตัวกับ FBI โดยมีข้อเสนอว่า เขามีข้อมูลของอาชญากร นักฆ่า ผู้ก่อการร้าย และแฮคเกอร์ที่ร้ายกาจที่สุดในโลกอยู่ในมือ (Blacklists) และยินดีจะช่วย FBI ตามจับบุคคลเหล่านี้ แต่ทาง FBI ต้องจัดทีมอารักขาให้เขา และเขาจะติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ FBI เพียงคนเดียวเท่านั้น คือ อลิซาเบธ คีน เรื่องราวการตามล่าอาชญาตัวเอ้ จึงเข้มข้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

The Blacklist Season 1 Episode 21 ซับไทย

The Blacklist Season 1 Episode 21 ซับไทย Raymond “Red” Reddington (เรย์มอนด์ เรดดิงตัน) นำแสดงโดย James Spader เป็น 1 ในอาชญากรที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุด อยู่ดีๆก็เข้ามอบตัวกับ FBI โดยมีข้อเสนอว่า เขามีข้อมูลของอาชญากร นักฆ่า ผู้ก่อการร้าย และแฮคเกอร์ที่ร้ายกาจที่สุดในโลกอยู่ในมือ (Blacklists) และยินดีจะช่วย FBI ตามจับบุคคลเหล่านี้ แต่ทาง FBI ต้องจัดทีมอารักขาให้เขา และเขาจะติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ FBI เพียงคนเดียวเท่านั้น คือ อลิซาเบธ คีน เรื่องราวการตามล่าอาชญาตัวเอ้ จึงเข้มข้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

The Blacklist Season 1 Episode 20 ซับไทย

The Blacklist Season 1 Episode 20 ซับไทย Raymond “Red” Reddington (เรย์มอนด์ เรดดิงตัน) นำแสดงโดย James Spader เป็น 1 ในอาชญากรที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุด อยู่ดีๆก็เข้ามอบตัวกับ FBI โดยมีข้อเสนอว่า เขามีข้อมูลของอาชญากร นักฆ่า ผู้ก่อการร้าย และแฮคเกอร์ที่ร้ายกาจที่สุดในโลกอยู่ในมือ (Blacklists) และยินดีจะช่วย FBI ตามจับบุคคลเหล่านี้ แต่ทาง FBI ต้องจัดทีมอารักขาให้เขา และเขาจะติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ FBI เพียงคนเดียวเท่านั้น คือ อลิซาเบธ คีน เรื่องราวการตามล่าอาชญาตัวเอ้ จึงเข้มข้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

The Blacklist Season 1 Episode 19 ซับไทย

The Blacklist Season 1 Episode 19 ซับไทย Raymond “Red” Reddington (เรย์มอนด์ เรดดิงตัน) นำแสดงโดย James Spader เป็น 1 ในอาชญากรที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุด อยู่ดีๆก็เข้ามอบตัวกับ FBI โดยมีข้อเสนอว่า เขามีข้อมูลของอาชญากร นักฆ่า ผู้ก่อการร้าย และแฮคเกอร์ที่ร้ายกาจที่สุดในโลกอยู่ในมือ (Blacklists) และยินดีจะช่วย FBI ตามจับบุคคลเหล่านี้ แต่ทาง FBI ต้องจัดทีมอารักขาให้เขา และเขาจะติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ FBI เพียงคนเดียวเท่านั้น คือ อลิซาเบธ คีน เรื่องราวการตามล่าอาชญาตัวเอ้ จึงเข้มข้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

The Blacklist Season 1 Episode 18 ซับไทย

The Blacklist Season 1 Episode 18 ซับไทย Raymond “Red” Reddington (เรย์มอนด์ เรดดิงตัน) นำแสดงโดย James Spader เป็น 1 ในอาชญากรที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุด อยู่ดีๆก็เข้ามอบตัวกับ FBI โดยมีข้อเสนอว่า เขามีข้อมูลของอาชญากร นักฆ่า ผู้ก่อการร้าย และแฮคเกอร์ที่ร้ายกาจที่สุดในโลกอยู่ในมือ (Blacklists) และยินดีจะช่วย FBI ตามจับบุคคลเหล่านี้ แต่ทาง FBI ต้องจัดทีมอารักขาให้เขา และเขาจะติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ FBI เพียงคนเดียวเท่านั้น คือ อลิซาเบธ คีน เรื่องราวการตามล่าอาชญาตัวเอ้ จึงเข้มข้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา