ตะวันตัดบูรพาLatest
Most Viewed
Most Commented
ดู ละคร ตะวันตัดบูรพา ตอนที่ 17-4 ตอนจบ

ดู ละคร ตะวันตัดบูรพา ตอนที่ 17-4 ตอนจบ เผยแพร่ 12 ต.ค. 2558 บทประพันธ์ : นิพนธ์ ผิวเณร, ประโยชน์ สุขศรีเจริญสุข บทโทรทัศน์ : ณ พุทธ สุศรีฯ, ก้องเกียรติ โขมศิริ กำกับการแสดง : ก้องเกียรติ โขมศิริ แนวละคร : แอ็กชั่น – ดราม่า ผลิต : เอ็กแซ็กท์ – ซีเนริโอ รายชื่อนักแสดง 1.ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ รับบท ตะวันฉาย 2. สน-ยุกต์ ส่งไพศาล รับบท บูรพา 3. จินตนัดดา ลัมะกานนท์ รับบท ธิชา 4. มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ… Read more »

ดู ละคร ตะวันตัดบูรพา ตอนที่ 17-3 ตอนจบ

ดู ละคร ตะวันตัดบูรพา ตอนที่ 17-3 ตอนจบ เผยแพร่ 12 ต.ค. 2558 บทประพันธ์ : นิพนธ์ ผิวเณร, ประโยชน์ สุขศรีเจริญสุข บทโทรทัศน์ : ณ พุทธ สุศรีฯ, ก้องเกียรติ โขมศิริ กำกับการแสดง : ก้องเกียรติ โขมศิริ แนวละคร : แอ็กชั่น – ดราม่า ผลิต : เอ็กแซ็กท์ – ซีเนริโอ รายชื่อนักแสดง 1.ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ รับบท ตะวันฉาย 2. สน-ยุกต์ ส่งไพศาล รับบท บูรพา 3. จินตนัดดา ลัมะกานนท์ รับบท ธิชา 4. มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ… Read more »

ดู ละคร ตะวันตัดบูรพา ตอนที่ 17-2 ตอนจบ

ดู ละคร ตะวันตัดบูรพา ตอนที่ 17-2 ตอนจบ เผยแพร่ 12 ต.ค. 2558 บทประพันธ์ : นิพนธ์ ผิวเณร, ประโยชน์ สุขศรีเจริญสุข บทโทรทัศน์ : ณ พุทธ สุศรีฯ, ก้องเกียรติ โขมศิริ กำกับการแสดง : ก้องเกียรติ โขมศิริ แนวละคร : แอ็กชั่น – ดราม่า ผลิต : เอ็กแซ็กท์ – ซีเนริโอ รายชื่อนักแสดง 1.ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ รับบท ตะวันฉาย 2. สน-ยุกต์ ส่งไพศาล รับบท บูรพา 3. จินตนัดดา ลัมะกานนท์ รับบท ธิชา 4. มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ… Read more »

ดู ละคร ตะวันตัดบูรพา ตอนที่ 17-1 ตอนจบ

ดู ละคร ตะวันตัดบูรพา ตอนที่ 17-1 ตอนจบ เผยแพร่ 12 ต.ค. 2558 บทประพันธ์ : นิพนธ์ ผิวเณร, ประโยชน์ สุขศรีเจริญสุข บทโทรทัศน์ : ณ พุทธ สุศรีฯ, ก้องเกียรติ โขมศิริ กำกับการแสดง : ก้องเกียรติ โขมศิริ แนวละคร : แอ็กชั่น – ดราม่า ผลิต : เอ็กแซ็กท์ – ซีเนริโอ รายชื่อนักแสดง 1.ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ รับบท ตะวันฉาย 2. สน-ยุกต์ ส่งไพศาล รับบท บูรพา 3. จินตนัดดา ลัมะกานนท์ รับบท ธิชา 4. มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ รับบท… Read more »

ดู ละคร ตะวันตัดบูรพา ตอนที่ 16-4

ดู ละคร ตะวันตัดบูรพา ตอนที่ 16-4 เผยแพร่ 6 ต.ค. 2558 บทประพันธ์ : นิพนธ์ ผิวเณร, ประโยชน์ สุขศรีเจริญสุข บทโทรทัศน์ : ณ พุทธ สุศรีฯ, ก้องเกียรติ โขมศิริ กำกับการแสดง : ก้องเกียรติ โขมศิริ แนวละคร : แอ็กชั่น – ดราม่า ผลิต : เอ็กแซ็กท์ – ซีเนริโอ รายชื่อนักแสดง 1.ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ รับบท ตะวันฉาย 2. สน-ยุกต์ ส่งไพศาล รับบท บูรพา 3. จินตนัดดา ลัมะกานนท์ รับบท ธิชา 4. มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ รับบท… Read more »