แต่ปางก่อนLatest
Most Viewed
Most Commented
แต่ปางก่อน ตอนจบ ตอนที่ 10-8

ชาติหนึ่งมิอาจรักสมดั่งใจ ชาตินี้ขอรักมากกว่าทุกชาติไป ..!! ความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงหาและความผูกพันอันลึกซึ้งของคนสองคน ท่านชายใหญ่กับเจ้านางน้อยม่านแก้ว ที่โยงใยเกี่ยวพันจนเป็นสายใยแห่งรักแห่งความรักที่มั่นคงไม่เสื่อมคลาย “ร่วมเรียงเอย ร่วมเรียงเคียงหน้า แจ่มจันทร์ขวัญฟ้า เทพเทวาเป็นพยาน วันนี้วันดี สุขศรีวันวาร พี่ขอรักนงคราญ จวบจนนิรันดร์กาลเอย”

แต่ปางก่อน ตอนจบ ตอนที่ 10-7

ชาติหนึ่งมิอาจรักสมดั่งใจ ชาตินี้ขอรักมากกว่าทุกชาติไป ..!! ความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงหาและความผูกพันอันลึกซึ้งของคนสองคน ท่านชายใหญ่กับเจ้านางน้อยม่านแก้ว ที่โยงใยเกี่ยวพันจนเป็นสายใยแห่งรักแห่งความรักที่มั่นคงไม่เสื่อมคลาย “ร่วมเรียงเอย ร่วมเรียงเคียงหน้า แจ่มจันทร์ขวัญฟ้า เทพเทวาเป็นพยาน วันนี้วันดี สุขศรีวันวาร พี่ขอรักนงคราญ จวบจนนิรันดร์กาลเอย”

แต่ปางก่อน ตอนจบ ตอนที่ 10-6

ชาติหนึ่งมิอาจรักสมดั่งใจ ชาตินี้ขอรักมากกว่าทุกชาติไป ..!! ความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงหาและความผูกพันอันลึกซึ้งของคนสองคน ท่านชายใหญ่กับเจ้านางน้อยม่านแก้ว ที่โยงใยเกี่ยวพันจนเป็นสายใยแห่งรักแห่งความรักที่มั่นคงไม่เสื่อมคลาย “ร่วมเรียงเอย ร่วมเรียงเคียงหน้า แจ่มจันทร์ขวัญฟ้า เทพเทวาเป็นพยาน วันนี้วันดี สุขศรีวันวาร พี่ขอรักนงคราญ จวบจนนิรันดร์กาลเอย”

แต่ปางก่อน ตอนจบ ตอนที่ 10-5

ชาติหนึ่งมิอาจรักสมดั่งใจ ชาตินี้ขอรักมากกว่าทุกชาติไป ..!! ความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงหาและความผูกพันอันลึกซึ้งของคนสองคน ท่านชายใหญ่กับเจ้านางน้อยม่านแก้ว ที่โยงใยเกี่ยวพันจนเป็นสายใยแห่งรักแห่งความรักที่มั่นคงไม่เสื่อมคลาย “ร่วมเรียงเอย ร่วมเรียงเคียงหน้า แจ่มจันทร์ขวัญฟ้า เทพเทวาเป็นพยาน วันนี้วันดี สุขศรีวันวาร พี่ขอรักนงคราญ จวบจนนิรันดร์กาลเอย”

แต่ปางก่อน ตอนจบ ตอนที่ 10-4

ชาติหนึ่งมิอาจรักสมดั่งใจ ชาตินี้ขอรักมากกว่าทุกชาติไป ..!! ความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงหาและความผูกพันอันลึกซึ้งของคนสองคน ท่านชายใหญ่กับเจ้านางน้อยม่านแก้ว ที่โยงใยเกี่ยวพันจนเป็นสายใยแห่งรักแห่งความรักที่มั่นคงไม่เสื่อมคลาย “ร่วมเรียงเอย ร่วมเรียงเคียงหน้า แจ่มจันทร์ขวัญฟ้า เทพเทวาเป็นพยาน วันนี้วันดี สุขศรีวันวาร พี่ขอรักนงคราญ จวบจนนิรันดร์กาลเอย”