สามีตีตราLatest
Most Viewed
Most Commented
สามีตีตรา ตอนที่ 13 ตอนจบ

(FULL) ละคร สามีตีตรา พ.ศ. 2557 [HD] ตอนที่ 13 | 2 เมษายน 2557 นำแสดงโดย : พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ รับบทเป็น กะรัต (กั้ง) จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา รับบทเป็น สายน้ำผึ้ง (ผึ้ง) โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ รับบทเป็น หม่อมหลวงพิศุทธิ์ ท็อป จรณ โสรัตน์ รับบทเป็น ศิวา เดียร์น่า ฟลีโป รับบทเป็น กันตา (ก้อย) พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์ รับบทเป็น กุนตี (กุ้ง) พิศมัย วิไลศักดิ์ รับบทเป็น หม่อมมลุลี ทูน หิรัญทรัพย์ รับบทเป็น กฤช จริยา… Read more »

สามีตีตรา ตอนที่ 12

(FULL) ละคร สามีตีตรา พ.ศ. 2557 [HD] ตอนที่ 12 | 27 มีนาคม 2557 นำแสดงโดย : พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ รับบทเป็น กะรัต (กั้ง) จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา รับบทเป็น สายน้ำผึ้ง (ผึ้ง) โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ รับบทเป็น หม่อมหลวงพิศุทธิ์ ท็อป จรณ โสรัตน์ รับบทเป็น ศิวา เดียร์น่า ฟลีโป รับบทเป็น กันตา (ก้อย) พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์ รับบทเป็น กุนตี (กุ้ง) พิศมัย วิไลศักดิ์ รับบทเป็น หม่อมมลุลี ทูน หิรัญทรัพย์ รับบทเป็น กฤช จริยา… Read more »

สามีตีตรา ตอนที่ 11

(FULL) ละคร สามีตีตรา พ.ศ. 2557 [HD] ตอนที่ 11 | 26 มีนาคม 2557 นำแสดงโดย : พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ รับบทเป็น กะรัต (กั้ง) จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา รับบทเป็น สายน้ำผึ้ง (ผึ้ง) โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ รับบทเป็น หม่อมหลวงพิศุทธิ์ ท็อป จรณ โสรัตน์ รับบทเป็น ศิวา เดียร์น่า ฟลีโป รับบทเป็น กันตา (ก้อย) พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์ รับบทเป็น กุนตี (กุ้ง) พิศมัย วิไลศักดิ์ รับบทเป็น หม่อมมลุลี ทูน หิรัญทรัพย์ รับบทเป็น กฤช จริยา… Read more »

สามีตีตรา ตอนที่ 10

(FULL) ละคร สามีตีตรา พ.ศ. 2557 [HD] ตอนที่ 10 | 20 มีนาคม 2557 นำแสดงโดย : พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ รับบทเป็น กะรัต (กั้ง) จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา รับบทเป็น สายน้ำผึ้ง (ผึ้ง) โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ รับบทเป็น หม่อมหลวงพิศุทธิ์ ท็อป จรณ โสรัตน์ รับบทเป็น ศิวา เดียร์น่า ฟลีโป รับบทเป็น กันตา (ก้อย) พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์ รับบทเป็น กุนตี (กุ้ง) พิศมัย วิไลศักดิ์ รับบทเป็น หม่อมมลุลี ทูน หิรัญทรัพย์ รับบทเป็น กฤช จริยา… Read more »

สามีตีตรา ตอนที่ 9

(FULL) ละคร สามีตีตรา พ.ศ. 2557 [HD] ตอนที่ 9 | 19 มีนาคม 2557 นำแสดงโดย : พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ รับบทเป็น กะรัต (กั้ง) จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา รับบทเป็น สายน้ำผึ้ง (ผึ้ง) โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ รับบทเป็น หม่อมหลวงพิศุทธิ์ ท็อป จรณ โสรัตน์ รับบทเป็น ศิวา เดียร์น่า ฟลีโป รับบทเป็น กันตา (ก้อย) พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์ รับบทเป็น กุนตี (กุ้ง) พิศมัย วิไลศักดิ์ รับบทเป็น หม่อมมลุลี ทูน หิรัญทรัพย์ รับบทเป็น กฤช จริยา… Read more »