เรือนริษยา

เรือนริษยาLatest
Most Viewed
Most Commented
ดู เรือนริษยา ตอนที่ 10

ดู เรือนริษยา ตอนที่ 10 เรือนริษยา ตราบใดที่.. รัก โลภ โกรธ หลง ยังคงมีอยู่ ตราบนั้น … มนุษย์ก็พร้อมที่จะปิดหูปิดปากปิดตา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ที่สำคัญ “ความถูกต้อง” มักมาหลัง “ความต้องการ” เสมอ “เรือนริษยา” เรื่องราวของคนที่ยอมจำนนต่อความต้องการไม่รู้จบ เริ่มด้วย “ความรัก” แต่ลงท้ายที่ “ความตาย” รายแล้วรายเล่า และกลายเป็นที่มาของโศกนาฎกรรมรักอันซ้ำซ้อน…ซ่อนเงื่อน มาร่วมค้นหาปมปริศนาฆาตกรรม ท่ามกลางความรักระคนความเคียดแค้นชิงชัง รายชื่อนักแสดง เรือนริษยา 1. ทฤษฎี สหวงษ์ รับบท กฤตพนธ์ 2. พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ รับบท นันทนัช 3. รามาวดี นาคฉัตรีย์ รับบท ทิพย์ 4. ดอม เหตระกูล รับบท ลิตร 5. สกาวใจ พูนสวัสดิ์ รับบท… Read more »

ดู เรือนริษยา ตอนที่ 9

ดู เรือนริษยา ตอนที่ 9 เรือนริษยา ตราบใดที่.. รัก โลภ โกรธ หลง ยังคงมีอยู่ ตราบนั้น … มนุษย์ก็พร้อมที่จะปิดหูปิดปากปิดตา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ที่สำคัญ “ความถูกต้อง” มักมาหลัง “ความต้องการ” เสมอ “เรือนริษยา” เรื่องราวของคนที่ยอมจำนนต่อความต้องการไม่รู้จบ เริ่มด้วย “ความรัก” แต่ลงท้ายที่ “ความตาย” รายแล้วรายเล่า และกลายเป็นที่มาของโศกนาฎกรรมรักอันซ้ำซ้อน…ซ่อนเงื่อน มาร่วมค้นหาปมปริศนาฆาตกรรม ท่ามกลางความรักระคนความเคียดแค้นชิงชัง รายชื่อนักแสดง เรือนริษยา 1. ทฤษฎี สหวงษ์ รับบท กฤตพนธ์ 2. พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ รับบท นันทนัช 3. รามาวดี นาคฉัตรีย์ รับบท ทิพย์ 4. ดอม เหตระกูล รับบท ลิตร 5. สกาวใจ พูนสวัสดิ์ รับบท… Read more »

ดู เรือนริษยา ตอนที่ 8

ดู เรือนริษยา ตอนที่ 8 เรือนริษยา ตราบใดที่.. รัก โลภ โกรธ หลง ยังคงมีอยู่ ตราบนั้น … มนุษย์ก็พร้อมที่จะปิดหูปิดปากปิดตา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ที่สำคัญ “ความถูกต้อง” มักมาหลัง “ความต้องการ” เสมอ “เรือนริษยา” เรื่องราวของคนที่ยอมจำนนต่อความต้องการไม่รู้จบ เริ่มด้วย “ความรัก” แต่ลงท้ายที่ “ความตาย” รายแล้วรายเล่า และกลายเป็นที่มาของโศกนาฎกรรมรักอันซ้ำซ้อน…ซ่อนเงื่อน มาร่วมค้นหาปมปริศนาฆาตกรรม ท่ามกลางความรักระคนความเคียดแค้นชิงชัง รายชื่อนักแสดง เรือนริษยา 1. ทฤษฎี สหวงษ์ รับบท กฤตพนธ์ 2. พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ รับบท นันทนัช 3. รามาวดี นาคฉัตรีย์ รับบท ทิพย์ 4. ดอม เหตระกูล รับบท ลิตร 5. สกาวใจ พูนสวัสดิ์ รับบท… Read more »

ดู เรือนริษยา ตอนที่ 7

ดู เรือนริษยา ตอนที่ 7 เรือนริษยา ตราบใดที่.. รัก โลภ โกรธ หลง ยังคงมีอยู่ ตราบนั้น … มนุษย์ก็พร้อมที่จะปิดหูปิดปากปิดตา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ที่สำคัญ “ความถูกต้อง” มักมาหลัง “ความต้องการ” เสมอ “เรือนริษยา” เรื่องราวของคนที่ยอมจำนนต่อความต้องการไม่รู้จบ เริ่มด้วย “ความรัก” แต่ลงท้ายที่ “ความตาย” รายแล้วรายเล่า และกลายเป็นที่มาของโศกนาฎกรรมรักอันซ้ำซ้อน…ซ่อนเงื่อน มาร่วมค้นหาปมปริศนาฆาตกรรม ท่ามกลางความรักระคนความเคียดแค้นชิงชัง รายชื่อนักแสดง เรือนริษยา 1. ทฤษฎี สหวงษ์ รับบท กฤตพนธ์ 2. พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ รับบท นันทนัช 3. รามาวดี นาคฉัตรีย์ รับบท ทิพย์ 4. ดอม เหตระกูล รับบท ลิตร 5. สกาวใจ พูนสวัสดิ์ รับบท… Read more »

ดู เรือนริษยา ตอนที่ 6

ดู เรือนริษยา ตอนที่ 6 เรือนริษยา ตราบใดที่.. รัก โลภ โกรธ หลง ยังคงมีอยู่ ตราบนั้น … มนุษย์ก็พร้อมที่จะปิดหูปิดปากปิดตา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ที่สำคัญ “ความถูกต้อง” มักมาหลัง “ความต้องการ” เสมอ “เรือนริษยา” เรื่องราวของคนที่ยอมจำนนต่อความต้องการไม่รู้จบ เริ่มด้วย “ความรัก” แต่ลงท้ายที่ “ความตาย” รายแล้วรายเล่า และกลายเป็นที่มาของโศกนาฎกรรมรักอันซ้ำซ้อน…ซ่อนเงื่อน มาร่วมค้นหาปมปริศนาฆาตกรรม ท่ามกลางความรักระคนความเคียดแค้นชิงชัง รายชื่อนักแสดง เรือนริษยา 1. ทฤษฎี สหวงษ์ รับบท กฤตพนธ์ 2. พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ รับบท นันทนัช 3. รามาวดี นาคฉัตรีย์ รับบท ทิพย์ 4. ดอม เหตระกูล รับบท ลิตร 5. สกาวใจ พูนสวัสดิ์ รับบท… Read more »