รากบุญ2(รอยรัก แรงมาร)Latest
Most Viewed
Most Commented
รากบุญ 2 (รอยรัก แรงมาร) ตอนที่ 11 ตอนจบ

รากบุญ 2 (รอยรัก แรงมาร) ตอนที่ 11 ตอนจบ รายชื่อนักแสดง 1. พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล (ไมค์) รับบทเป็น ลาภิณ บูรณิน 2. ราศรี บาเล็นซิเอก้า รับบทเป็น เจติยา นฤวร 3. เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ (เฟิสท์) รับบทเป็น หมวดนวัช 4. แจ็คกี้ ชาเคอลีน รับบทเป็น นิษฐา 5. ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ รับบทเป็น กสิณ 6. วิริฒิพา แย้มนาม (วุ้นเส้น) รับบทเป็น พิมพ์อร 7. นิพัธ เจริญผล (แพทริค) รับบทเป็น อยุทธ์ 8. โกสินทร์ ราชกรม รับบทเป็น พิสัย 9…. Read more »

รากบุญ 2 (รอยรัก แรงมาร) ตอนที่ 10

รากบุญ 2 (รอยรัก แรงมาร) ตอนที่ 10 รายชื่อนักแสดง 1. พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล (ไมค์) รับบทเป็น ลาภิณ บูรณิน 2. ราศรี บาเล็นซิเอก้า รับบทเป็น เจติยา นฤวร 3. เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ (เฟิสท์) รับบทเป็น หมวดนวัช 4. แจ็คกี้ ชาเคอลีน รับบทเป็น นิษฐา 5. ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ รับบทเป็น กสิณ 6. วิริฒิพา แย้มนาม (วุ้นเส้น) รับบทเป็น พิมพ์อร 7. นิพัธ เจริญผล (แพทริค) รับบทเป็น อยุทธ์ 8. โกสินทร์ ราชกรม รับบทเป็น พิสัย 9. วริษฐ์… Read more »

รากบุญ 2 (รอยรัก แรงมาร) ตอนที่ 9

รากบุญ 2 (รอยรัก แรงมาร) ตอนที่ 9 รายชื่อนักแสดง 1. พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล (ไมค์) รับบทเป็น ลาภิณ บูรณิน 2. ราศรี บาเล็นซิเอก้า รับบทเป็น เจติยา นฤวร 3. เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ (เฟิสท์) รับบทเป็น หมวดนวัช 4. แจ็คกี้ ชาเคอลีน รับบทเป็น นิษฐา 5. ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ รับบทเป็น กสิณ 6. วิริฒิพา แย้มนาม (วุ้นเส้น) รับบทเป็น พิมพ์อร 7. นิพัธ เจริญผล (แพทริค) รับบทเป็น อยุทธ์ 8. โกสินทร์ ราชกรม รับบทเป็น พิสัย 9. วริษฐ์… Read more »

รากบุญ 2 (รอยรัก แรงมาร) ตอนที่ 8

รากบุญ 2 (รอยรัก แรงมาร) ตอนที่ 8 รายชื่อนักแสดง 1. พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล (ไมค์) รับบทเป็น ลาภิณ บูรณิน 2. ราศรี บาเล็นซิเอก้า รับบทเป็น เจติยา นฤวร 3. เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ (เฟิสท์) รับบทเป็น หมวดนวัช 4. แจ็คกี้ ชาเคอลีน รับบทเป็น นิษฐา 5. ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ รับบทเป็น กสิณ 6. วิริฒิพา แย้มนาม (วุ้นเส้น) รับบทเป็น พิมพ์อร 7. นิพัธ เจริญผล (แพทริค) รับบทเป็น อยุทธ์ 8. โกสินทร์ ราชกรม รับบทเป็น พิสัย 9. วริษฐ์… Read more »

รากบุญ 2 (รอยรัก แรงมาร) ตอนที่ 7

รากบุญ 2 (รอยรัก แรงมาร) ตอนที่ 7 รายชื่อนักแสดง 1. พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล (ไมค์) รับบทเป็น ลาภิณ บูรณิน 2. ราศรี บาเล็นซิเอก้า รับบทเป็น เจติยา นฤวร 3. เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ (เฟิสท์) รับบทเป็น หมวดนวัช 4. แจ็คกี้ ชาเคอลีน รับบทเป็น นิษฐา 5. ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ รับบทเป็น กสิณ 6. วิริฒิพา แย้มนาม (วุ้นเส้น) รับบทเป็น พิมพ์อร 7. นิพัธ เจริญผล (แพทริค) รับบทเป็น อยุทธ์ 8. โกสินทร์ ราชกรม รับบทเป็น พิสัย 9. วริษฐ์… Read more »