พรพรหมอลเวงLatest
Most Viewed
Most Commented
พรพรหมอลเวง ตอน 15 ตอนจบ

ตันหยง หญิงสาวที่ไปทำปริญญาโทต่อที่เมืองนอก เป็นเวลา 2 ปี กำลังเดินทางกลับประเทศ ก่อนเดินทางไปเรียนต่อเมืองนอก ตันหยงได้หมั้นกับพิรามที่คบหากันมานาน ท่ามกลางความปลื้มปีติของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย พิรามอ้อนจะตามไปดูแลเธอที่เมืองนอกให้เรียบร้อยจนถึงวันเปิดเรียนค่อยกลับด้าน ปฐวี หมอหนุ่มเคราครึ้มหน้าเท่ เดินไปอีกมุมหนึ่งของสนามบิน ขณะเขามองหาคนมารับ ก็มีมือเล็กๆ มาสะกิด พอก้มมองเขายิ้มเต็มหน้าดีใจมาก ก้มลงอุ้มเมรินหรือน้องเมย์ หลานสาวสุดที่รักขึ้นทั้งกอดทั้งหอมอย่างชื่นใจคุณ หญิงปรงทอง คุณย่า ของปฐวี คุณหญิงดีใจมากเมื่อปฐวีกลับมา และมอบหมายใหปฐวีอำนวยการโรงพยาบาล PD Hospital และเป็นผู้จัดการมรดกของตระกูลโภควันต์แทนตนเอง

พรพรหมอลเวง ตอน 14-9

ตันหยง หญิงสาวที่ไปทำปริญญาโทต่อที่เมืองนอก เป็นเวลา 2 ปี กำลังเดินทางกลับประเทศ ก่อนเดินทางไปเรียนต่อเมืองนอก ตันหยงได้หมั้นกับพิรามที่คบหากันมานาน ท่ามกลางความปลื้มปีติของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย พิรามอ้อนจะตามไปดูแลเธอที่เมืองนอกให้เรียบร้อยจนถึงวันเปิดเรียนค่อยกลับด้าน ปฐวี หมอหนุ่มเคราครึ้มหน้าเท่ เดินไปอีกมุมหนึ่งของสนามบิน ขณะเขามองหาคนมารับ ก็มีมือเล็กๆ มาสะกิด พอก้มมองเขายิ้มเต็มหน้าดีใจมาก ก้มลงอุ้มเมรินหรือน้องเมย์ หลานสาวสุดที่รักขึ้นทั้งกอดทั้งหอมอย่างชื่นใจคุณ หญิงปรงทอง คุณย่า ของปฐวี คุณหญิงดีใจมากเมื่อปฐวีกลับมา และมอบหมายใหปฐวีอำนวยการโรงพยาบาล PD Hospital และเป็นผู้จัดการมรดกของตระกูลโภควันต์แทนตนเอง

พรพรหมอลเวง ตอน 14-8

ตันหยง หญิงสาวที่ไปทำปริญญาโทต่อที่เมืองนอก เป็นเวลา 2 ปี กำลังเดินทางกลับประเทศ ก่อนเดินทางไปเรียนต่อเมืองนอก ตันหยงได้หมั้นกับพิรามที่คบหากันมานาน ท่ามกลางความปลื้มปีติของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย พิรามอ้อนจะตามไปดูแลเธอที่เมืองนอกให้เรียบร้อยจนถึงวันเปิดเรียนค่อยกลับด้าน ปฐวี หมอหนุ่มเคราครึ้มหน้าเท่ เดินไปอีกมุมหนึ่งของสนามบิน ขณะเขามองหาคนมารับ ก็มีมือเล็กๆ มาสะกิด พอก้มมองเขายิ้มเต็มหน้าดีใจมาก ก้มลงอุ้มเมรินหรือน้องเมย์ หลานสาวสุดที่รักขึ้นทั้งกอดทั้งหอมอย่างชื่นใจคุณ หญิงปรงทอง คุณย่า ของปฐวี คุณหญิงดีใจมากเมื่อปฐวีกลับมา และมอบหมายใหปฐวีอำนวยการโรงพยาบาล PD Hospital และเป็นผู้จัดการมรดกของตระกูลโภควันต์แทนตนเอง

พรพรหมอลเวง ตอน 14-7

ตันหยง หญิงสาวที่ไปทำปริญญาโทต่อที่เมืองนอก เป็นเวลา 2 ปี กำลังเดินทางกลับประเทศ ก่อนเดินทางไปเรียนต่อเมืองนอก ตันหยงได้หมั้นกับพิรามที่คบหากันมานาน ท่ามกลางความปลื้มปีติของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย พิรามอ้อนจะตามไปดูแลเธอที่เมืองนอกให้เรียบร้อยจนถึงวันเปิดเรียนค่อยกลับด้าน ปฐวี หมอหนุ่มเคราครึ้มหน้าเท่ เดินไปอีกมุมหนึ่งของสนามบิน ขณะเขามองหาคนมารับ ก็มีมือเล็กๆ มาสะกิด พอก้มมองเขายิ้มเต็มหน้าดีใจมาก ก้มลงอุ้มเมรินหรือน้องเมย์ หลานสาวสุดที่รักขึ้นทั้งกอดทั้งหอมอย่างชื่นใจคุณ หญิงปรงทอง คุณย่า ของปฐวี คุณหญิงดีใจมากเมื่อปฐวีกลับมา และมอบหมายใหปฐวีอำนวยการโรงพยาบาล PD Hospital และเป็นผู้จัดการมรดกของตระกูลโภควันต์แทนตนเอง

พรพรหมอลเวง ตอน 14-6

ตันหยง หญิงสาวที่ไปทำปริญญาโทต่อที่เมืองนอก เป็นเวลา 2 ปี กำลังเดินทางกลับประเทศ ก่อนเดินทางไปเรียนต่อเมืองนอก ตันหยงได้หมั้นกับพิรามที่คบหากันมานาน ท่ามกลางความปลื้มปีติของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย พิรามอ้อนจะตามไปดูแลเธอที่เมืองนอกให้เรียบร้อยจนถึงวันเปิดเรียนค่อยกลับด้าน ปฐวี หมอหนุ่มเคราครึ้มหน้าเท่ เดินไปอีกมุมหนึ่งของสนามบิน ขณะเขามองหาคนมารับ ก็มีมือเล็กๆ มาสะกิด พอก้มมองเขายิ้มเต็มหน้าดีใจมาก ก้มลงอุ้มเมรินหรือน้องเมย์ หลานสาวสุดที่รักขึ้นทั้งกอดทั้งหอมอย่างชื่นใจคุณ หญิงปรงทอง คุณย่า ของปฐวี คุณหญิงดีใจมากเมื่อปฐวีกลับมา และมอบหมายใหปฐวีอำนวยการโรงพยาบาล PD Hospital และเป็นผู้จัดการมรดกของตระกูลโภควันต์แทนตนเอง