ซีรี่ย์เกาหลี Moorim SchoolLatest
Most Viewed
Most Commented
ดู ซีรี่ย์เกาหลี Moorim School ตอนที่ 4-2 ซับไทย

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Moorim School ตอนที่ 4-2 ซับไทย โรงเรียน Moorim  เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้แบ่งแยกเด็กด้วยผลการเรียน แต่ครูจะสอนให้เด็กเติบโตเป็นคนที่มี ความซื่อสัตย์ ,คุณธรรม ,จริยธรรม ,ศรัทธา,เสียสละและปฏิสัมพันธ์ คงจะดีไม่น้อยหากโลกเรามีโรงเรียนอย่าง Moorim เยอะๆ การที่เรามาจากคนละที่ทำให้ต่างคนต่างก็มีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันทั้งครู และนักเรียน เริ่มด้วย Yoon Shi Woo (Lee Hyun Woo)  เด็กแสบจอมก่อกวนที่ไม่ทันรู้ตัวก็ถูกส่งเข้าโรงเรียนแล้ว จนได้พบกับ เพื่อนร่วมห้องอย่าง Wang Chi Ang (Hong Bin) หนุ่มที่ไม่ค่อยจะแคร์ใครด้วยมาจากครอบครัวที่ร่ำรวย Sim Soon Duk (Seo Ye Ji) เด็กเรียนที่มีพ่อตาบอด ผู้ล่วงรู้ความลับของMoorim สุดท้าย Hwang Sun Ah (Jung Yoo Jin) ลูกสาวผู้อำนวยการโรงเรียน

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Moorim School ตอนที่ 4-1 ซับไทย

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Moorim School ตอนที่ 4-1 ซับไทย โรงเรียน Moorim  เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้แบ่งแยกเด็กด้วยผลการเรียน แต่ครูจะสอนให้เด็กเติบโตเป็นคนที่มี ความซื่อสัตย์ ,คุณธรรม ,จริยธรรม ,ศรัทธา,เสียสละและปฏิสัมพันธ์ คงจะดีไม่น้อยหากโลกเรามีโรงเรียนอย่าง Moorim เยอะๆ การที่เรามาจากคนละที่ทำให้ต่างคนต่างก็มีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันทั้งครู และนักเรียน เริ่มด้วย Yoon Shi Woo (Lee Hyun Woo)  เด็กแสบจอมก่อกวนที่ไม่ทันรู้ตัวก็ถูกส่งเข้าโรงเรียนแล้ว จนได้พบกับ เพื่อนร่วมห้องอย่าง Wang Chi Ang (Hong Bin) หนุ่มที่ไม่ค่อยจะแคร์ใครด้วยมาจากครอบครัวที่ร่ำรวย Sim Soon Duk (Seo Ye Ji) เด็กเรียนที่มีพ่อตาบอด ผู้ล่วงรู้ความลับของMoorim สุดท้าย Hwang Sun Ah (Jung Yoo Jin) ลูกสาวผู้อำนวยการโรงเรียน

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Moorim School ตอนที่ 3-2 ซับไทย

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Moorim School ตอนที่ 3-2 ซับไทย โรงเรียน Moorim  เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้แบ่งแยกเด็กด้วยผลการเรียน แต่ครูจะสอนให้เด็กเติบโตเป็นคนที่มี ความซื่อสัตย์ ,คุณธรรม ,จริยธรรม ,ศรัทธา,เสียสละและปฏิสัมพันธ์ คงจะดีไม่น้อยหากโลกเรามีโรงเรียนอย่าง Moorim เยอะๆ การที่เรามาจากคนละที่ทำให้ต่างคนต่างก็มีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันทั้งครู และนักเรียน เริ่มด้วย Yoon Shi Woo (Lee Hyun Woo)  เด็กแสบจอมก่อกวนที่ไม่ทันรู้ตัวก็ถูกส่งเข้าโรงเรียนแล้ว จนได้พบกับ เพื่อนร่วมห้องอย่าง Wang Chi Ang (Hong Bin) หนุ่มที่ไม่ค่อยจะแคร์ใครด้วยมาจากครอบครัวที่ร่ำรวย Sim Soon Duk (Seo Ye Ji) เด็กเรียนที่มีพ่อตาบอด ผู้ล่วงรู้ความลับของMoorim สุดท้าย Hwang Sun Ah (Jung Yoo Jin) ลูกสาวผู้อำนวยการโรงเรียน

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Moorim School ตอนที่ 3-1 ซับไทย

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Moorim School ตอนที่ 3-1 ซับไทย โรงเรียน Moorim  เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้แบ่งแยกเด็กด้วยผลการเรียน แต่ครูจะสอนให้เด็กเติบโตเป็นคนที่มี ความซื่อสัตย์ ,คุณธรรม ,จริยธรรม ,ศรัทธา,เสียสละและปฏิสัมพันธ์ คงจะดีไม่น้อยหากโลกเรามีโรงเรียนอย่าง Moorim เยอะๆ การที่เรามาจากคนละที่ทำให้ต่างคนต่างก็มีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันทั้งครู และนักเรียน เริ่มด้วย Yoon Shi Woo (Lee Hyun Woo)  เด็กแสบจอมก่อกวนที่ไม่ทันรู้ตัวก็ถูกส่งเข้าโรงเรียนแล้ว จนได้พบกับ เพื่อนร่วมห้องอย่าง Wang Chi Ang (Hong Bin) หนุ่มที่ไม่ค่อยจะแคร์ใครด้วยมาจากครอบครัวที่ร่ำรวย Sim Soon Duk (Seo Ye Ji) เด็กเรียนที่มีพ่อตาบอด ผู้ล่วงรู้ความลับของMoorim สุดท้าย Hwang Sun Ah (Jung Yoo Jin) ลูกสาวผู้อำนวยการโรงเรียน

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Moorim School ตอนที่ 2-2 ซับไทย

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Moorim School ตอนที่ 2-2 ซับไทย โรงเรียน Moorim  เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้แบ่งแยกเด็กด้วยผลการเรียน แต่ครูจะสอนให้เด็กเติบโตเป็นคนที่มี ความซื่อสัตย์ ,คุณธรรม ,จริยธรรม ,ศรัทธา,เสียสละและปฏิสัมพันธ์ คงจะดีไม่น้อยหากโลกเรามีโรงเรียนอย่าง Moorim เยอะๆ การที่เรามาจากคนละที่ทำให้ต่างคนต่างก็มีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันทั้งครู และนักเรียน เริ่มด้วย Yoon Shi Woo (Lee Hyun Woo)  เด็กแสบจอมก่อกวนที่ไม่ทันรู้ตัวก็ถูกส่งเข้าโรงเรียนแล้ว จนได้พบกับ เพื่อนร่วมห้องอย่าง Wang Chi Ang (Hong Bin) หนุ่มที่ไม่ค่อยจะแคร์ใครด้วยมาจากครอบครัวที่ร่ำรวย Sim Soon Duk (Seo Ye Ji) เด็กเรียนที่มีพ่อตาบอด ผู้ล่วงรู้ความลับของMoorim สุดท้าย Hwang Sun Ah (Jung Yoo Jin) ลูกสาวผู้อำนวยการโรงเรียน