มนต์จันทราLatest
Most Viewed
Most Commented
มนต์จันทรา ตอนที่ 11 ตอนอวสาน

จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกง ขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าษมาสอดแหวนเข้านิ้วนางของสาระวารีพรายแสงสะท้อนของมันหยอกล้อแสงจันทร์และหยาดน้ำคลอคลองในดวงตาของหญิงสาว … พร่างพราวขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั่งให้น้องข้านอน ขอหัวใจน้องให้พี่เถิดพี่จะเทิดรักเจ้า … จนวันตาย

มนต์จันทรา ตอนที่ 10

จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกง ขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าษมาสอดแหวนเข้านิ้วนางของสาระวารีพรายแสงสะท้อนของมันหยอกล้อแสงจันทร์และหยาดน้ำคลอคลองในดวงตาของหญิงสาว … พร่างพราวขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั่งให้น้องข้านอน ขอหัวใจน้องให้พี่เถิดพี่จะเทิดรักเจ้า … จนวันตาย

มนต์จันทรา ตอนที่ 9

จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกง ขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าษมาสอดแหวนเข้านิ้วนางของสาระวารีพรายแสงสะท้อนของมันหยอกล้อแสงจันทร์และหยาดน้ำคลอคลองในดวงตาของหญิงสาว … พร่างพราวขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั่งให้น้องข้านอน ขอหัวใจน้องให้พี่เถิดพี่จะเทิดรักเจ้า … จนวันตาย

มนต์จันทรา ตอนที่ 8

จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกง ขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าษมาสอดแหวนเข้านิ้วนางของสาระวารีพรายแสงสะท้อนของมันหยอกล้อแสงจันทร์และหยาดน้ำคลอคลองในดวงตาของหญิงสาว … พร่างพราวขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั่งให้น้องข้านอน ขอหัวใจน้องให้พี่เถิดพี่จะเทิดรักเจ้า … จนวันตาย

มนต์จันทรา ตอนที่ 7

จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกง ขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าษมาสอดแหวนเข้านิ้วนางของสาระวารีพรายแสงสะท้อนของมันหยอกล้อแสงจันทร์และหยาดน้ำคลอคลองในดวงตาของหญิงสาว … พร่างพราวขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั่งให้น้องข้านอน ขอหัวใจน้องให้พี่เถิดพี่จะเทิดรักเจ้า … จนวันตาย