ซีรีย์เกาหลี Misaeng

ซีรีย์เกาหลี MisaengLatest
Most Viewed
Most Commented
ดู ซีรีย์เกาหลี Misaeng ตอนที่ 20-2 ซับไทย ตอนจบ

ดู ซีรีย์เกาหลี Misaeng ตอนที่ 20-2 ซับไทย Misaeng ได้เค้าโครงเรื่องมาจากเวบการ์ตูนที่เขียนโดย Yoon Tae Ho ที่ออนไลน์ที่เวบ cartoon.media.daum.net เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2012 – 14 ต.ค. 2013 โดยเนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือน ที่มีหลากหลานเหตุการณ์เกิดขึ้นในออฟฟิศ Jang Geu Rae (Siwan) คอเกม “baduk” (เป็นเกมแนววางแผนคล้ายๆหมากรุก) ซึ่งเค้ารักการเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจ แต่หลังจากที่ baduk ล้มเหลวเค้าก็ต้องพาตัวเองกลับมาสู่โลกแห่งความจริง โดยได้เข้าทำงานที่ One International ทำให้เค้าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปจากเดิมอย่างมาก. ร่วมด้วย Ahn Young Yi (Kang So Ra) เด็กฝึกงานอัจฉริยะ และ Jang Baek Ki (Kang Ha Neul) และ เจ้านายอย่าง… Read more »

ดู ซีรีย์เกาหลี Misaeng ตอนที่ 20-1 ซับไทย

ดู ซีรีย์เกาหลี Misaeng ตอนที่ 20-1 ซับไทย Misaeng ได้เค้าโครงเรื่องมาจากเวบการ์ตูนที่เขียนโดย Yoon Tae Ho ที่ออนไลน์ที่เวบ cartoon.media.daum.net เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2012 – 14 ต.ค. 2013 โดยเนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือน ที่มีหลากหลานเหตุการณ์เกิดขึ้นในออฟฟิศ Jang Geu Rae (Siwan) คอเกม “baduk” (เป็นเกมแนววางแผนคล้ายๆหมากรุก) ซึ่งเค้ารักการเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจ แต่หลังจากที่ baduk ล้มเหลวเค้าก็ต้องพาตัวเองกลับมาสู่โลกแห่งความจริง โดยได้เข้าทำงานที่ One International ทำให้เค้าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปจากเดิมอย่างมาก. ร่วมด้วย Ahn Young Yi (Kang So Ra) เด็กฝึกงานอัจฉริยะ และ Jang Baek Ki (Kang Ha Neul) และ เจ้านายอย่าง… Read more »

ดู ซีรีย์เกาหลี Misaeng ตอนที่ 19-2 ซับไทย

ดู ซีรีย์เกาหลี Misaeng ตอนที่ 19-2 ซับไทย Misaeng ได้เค้าโครงเรื่องมาจากเวบการ์ตูนที่เขียนโดย Yoon Tae Ho ที่ออนไลน์ที่เวบ cartoon.media.daum.net เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2012 – 14 ต.ค. 2013 โดยเนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือน ที่มีหลากหลานเหตุการณ์เกิดขึ้นในออฟฟิศ Jang Geu Rae (Siwan) คอเกม “baduk” (เป็นเกมแนววางแผนคล้ายๆหมากรุก) ซึ่งเค้ารักการเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจ แต่หลังจากที่ baduk ล้มเหลวเค้าก็ต้องพาตัวเองกลับมาสู่โลกแห่งความจริง โดยได้เข้าทำงานที่ One International ทำให้เค้าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปจากเดิมอย่างมาก. ร่วมด้วย Ahn Young Yi (Kang So Ra) เด็กฝึกงานอัจฉริยะ และ Jang Baek Ki (Kang Ha Neul) และ เจ้านายอย่าง… Read more »

ดู ซีรีย์เกาหลี Misaeng ตอนที่ 19-1 ซับไทย

ดู ซีรีย์เกาหลี Misaeng ตอนที่ 19-1 ซับไทย Misaeng ได้เค้าโครงเรื่องมาจากเวบการ์ตูนที่เขียนโดย Yoon Tae Ho ที่ออนไลน์ที่เวบ cartoon.media.daum.net เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2012 – 14 ต.ค. 2013 โดยเนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือน ที่มีหลากหลานเหตุการณ์เกิดขึ้นในออฟฟิศ Jang Geu Rae (Siwan) คอเกม “baduk” (เป็นเกมแนววางแผนคล้ายๆหมากรุก) ซึ่งเค้ารักการเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจ แต่หลังจากที่ baduk ล้มเหลวเค้าก็ต้องพาตัวเองกลับมาสู่โลกแห่งความจริง โดยได้เข้าทำงานที่ One International ทำให้เค้าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปจากเดิมอย่างมาก. ร่วมด้วย Ahn Young Yi (Kang So Ra) เด็กฝึกงานอัจฉริยะ และ Jang Baek Ki (Kang Ha Neul) และ เจ้านายอย่าง… Read more »

ดู ซีรีย์เกาหลี Misaeng ตอนที่ 18-2 ซับไทย

ดู ซีรีย์เกาหลี Misaeng ตอนที่ 18-2 ซับไทย Misaeng ได้เค้าโครงเรื่องมาจากเวบการ์ตูนที่เขียนโดย Yoon Tae Ho ที่ออนไลน์ที่เวบ cartoon.media.daum.net เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2012 – 14 ต.ค. 2013 โดยเนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือน ที่มีหลากหลานเหตุการณ์เกิดขึ้นในออฟฟิศ Jang Geu Rae (Siwan) คอเกม “baduk” (เป็นเกมแนววางแผนคล้ายๆหมากรุก) ซึ่งเค้ารักการเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจ แต่หลังจากที่ baduk ล้มเหลวเค้าก็ต้องพาตัวเองกลับมาสู่โลกแห่งความจริง โดยได้เข้าทำงานที่ One International ทำให้เค้าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปจากเดิมอย่างมาก. ร่วมด้วย Ahn Young Yi (Kang So Ra) เด็กฝึกงานอัจฉริยะ และ Jang Baek Ki (Kang Ha Neul) และ เจ้านายอย่าง… Read more »