ภาษาจีนLatest
Most Viewed
Most Commented
Chinese Lesson : vocabulary – food

Chinese Lesson : vocabulary – color

คำถามที่ใช้ถามว่า นี่คือสีอะไร โครงสร้างของภาษาจีนจะคล้ายกับภาษาไทยคือแปลจากหน้าไปหลัง ไม่เหมือนภาษาอังกฤษที่แปลจากหลังมาหน้า   这是什么颜色?   颜色 [yánsè] หมายถึง สี 红色(紅色)[hóngsè] หมายถึง สีแดง 橘色 [júsè] (橙色[chéngsè]) หมายถึง สีส้ม ส่วนคำอื่นๆนั้นสามารถดูต่อกันได้ที่นี่เลย