ยิ่งดูยิ่งรู้Latest
Most Viewed
Most Commented
วางแผนการเงิน (รายได้ 25,000 ต้องการความมั่งคั่ง)

วางแผนการเงิน (รายได้ 25,000 ต้องการความมั่งคั่ง) วางแผนการเงิน (รายได้ 25,000 ต้องการความมั่งคั่ง) มาลองดูตัวอย่างและสามารถประยุกต์ไปเป็นต้นแบบวิธีคิดได้ครับ ข้อมูลส่วนบุคคล อายุ 34 ปี โสด รายได้ 25,000 บาท/ เดือน รายจ่าย 10,000 บาท/เดือน ไม่มีหนี้สิน เงินฝาก 2,000,000 บาท หุ้น 300,000 บาท เป้าหมายทางการเงิน 1.ต้องการวางแผนการเงินให้มั่งคั่ง 2.มีเงินเกษียนอายุพอใช้จ่ายได้เพียงพอกับ­รายจ่ายและเงินเฟ้อในอนาคต ให้อยู่ได้ถึงอายุ 90 ปี ไม่แน่ใจว่าใช้เดือนละเท่าไหร่ (อาจจะ 40,000 บาท/ด.) 3.อยากลงทุนกระจายความเสี่ยงในทุกด้าน เช่น กองทุน ทอง RMF-LTF หุ้น