ซีรี่ย์ญี่ปุ่น JIN จิน หมอทะลุมิติ ปี1

ดู ซีรี่ย์ญี่ปุ่น JIN จิน หมอทะลุมิติ ปี1Latest
Most Viewed
Most Commented
ซีรี่ย์ญี่ปุ่น JIN จิน หมอทะลุมิติ ปี1 ตอนที่ 16 END

มินาคาตะคะ จิน ถูกพระเจ้าเล่นตลกให้หลุดจากห้วงแห่งเวลา หลงพลัดเข้าไปในช่วงปลายยุคเอโดะ และไปอยู่ท่ามกลางยุคสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญ และใช้ความรู้และความสามารถในการผ่าตัดแบบที่โลกในยุคนั้นยังไม่มี เข้ารักษาผู้คนมากมาย

ซีรี่ย์ญี่ปุ่น JIN จิน หมอทะลุมิติ ปี1 ตอนที่ 15

มินาคาตะคะ จิน ถูกพระเจ้าเล่นตลกให้หลุดจากห้วงแห่งเวลา หลงพลัดเข้าไปในช่วงปลายยุคเอโดะ และไปอยู่ท่ามกลางยุคสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญ และใช้ความรู้และความสามารถในการผ่าตัดแบบที่โลกในยุคนั้นยังไม่มี เข้ารักษาผู้คนมากมาย

ซีรี่ย์ญี่ปุ่น JIN จิน หมอทะลุมิติ ปี1 ตอนที่ 14

มินาคาตะคะ จิน ถูกพระเจ้าเล่นตลกให้หลุดจากห้วงแห่งเวลา หลงพลัดเข้าไปในช่วงปลายยุคเอโดะ และไปอยู่ท่ามกลางยุคสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญ และใช้ความรู้และความสามารถในการผ่าตัดแบบที่โลกในยุคนั้นยังไม่มี เข้ารักษาผู้คนมากมาย

ซีรี่ย์ญี่ปุ่น JIN จิน หมอทะลุมิติ ปี1 ตอนที่ 13

มินาคาตะคะ จิน ถูกพระเจ้าเล่นตลกให้หลุดจากห้วงแห่งเวลา หลงพลัดเข้าไปในช่วงปลายยุคเอโดะ และไปอยู่ท่ามกลางยุคสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญ และใช้ความรู้และความสามารถในการผ่าตัดแบบที่โลกในยุคนั้นยังไม่มี เข้ารักษาผู้คนมากมาย

ซีรี่ย์ญี่ปุ่น JIN จิน หมอทะลุมิติ ปี1 ตอนที่ 12

มินาคาตะคะ จิน ถูกพระเจ้าเล่นตลกให้หลุดจากห้วงแห่งเวลา หลงพลัดเข้าไปในช่วงปลายยุคเอโดะ และไปอยู่ท่ามกลางยุคสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญ และใช้ความรู้และความสามารถในการผ่าตัดแบบที่โลกในยุคนั้นยังไม่มี เข้ารักษาผู้คนมากมาย