Great Teacher Onizuka [GTO] ครูซ่าส์ปราบขาโจ๋Latest
Most Viewed
Most Commented
GTO ครูซ่าปราบขาโจ๋ ตอนพิเศษ

อคิจิ โอนิซึกะ (แสดงโดยทาคาชิ โซริมาจิ) อายุ 25 ปี ผู้ซึ่งอยากที่จะเป็นครูในโรงเรียน High School เขาเคยเป็นเด็กเกเร ขับรถจักรยานยนต์ก่อกวนโดยไม่สำนึกมาก่อน เขาใช้เวลานานถึง 7 ปี กว่าจะจบปีที่ 3 ในมหาวิทยาลัย และเขาก็ไม่สามารถเป็นครูได้ เพราะเขาไม่รู้ว่จะต้องสอบผ่านให้ได้! ที่จริงแล้วเขาไม่ได้ยากเป็นครูเพราะหลงใหลหรือใฝ่ฝันในอาชีพครู แต่เป็นเพราะการเป็นครูระดับ High School ทำให้เขาได้พบกับรักเรียนสาวๆ ต่างหาก และแล้ววันหนึ่ง ริวจิ ซาเอจิมะ เพื่อนที่เป็นตำรวจของโอนิซึกะมาบอกว่า มีตำแหน่งว่างที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง โอนิซึกะรีบโจนเข้าคว้าโอกาสและเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ทันที แต่ทว่าเขากลับถูกปฏิเสธดวยเหตุผลที่ว่า เขา “ดูไม่เหมือนครู” เพราะลักษณะภายนอกและประวัติส่วนตัวที่ไม่น่าสนใจ แต่เมื่อเขากลับบ้าน ก็พบข้อความที่ฝากไว้จาก อากิระ ซากุราอิ (แสดงโดย ยูมิ ชิรากาว่า) ครู่ใหญ่ของโรงเรียนดังกล่าวขอให้เขาไปพบที่โรงเรียนและเมื่อพบกัน เธอบอกกับเขาว่าเป็นครูแบบที่เธอรอมานานแล้วและเขาก็ได้งานสมใจ วันแรกของการเขาสอน ครูทุกคนในโรงเรียนพยายามไม่สนใจโอนิซึกะ แต่ทีท่าก็เปลี่ยนไปเมื่อทุกคนรู้ว่าห้องที่โอนิซึกะจะมารับผิดชอบเป็นครู ประจำชั้นคือห้องไหน ส่วน อาซึสะ ฟุยูกิ (แสดงโดย นานาโกะ มัตซึชินะ)… Read more »

ซีรีย์ญี่ปุ่น GTO ครูซ่าส์ปราบขาโจ๋ ตอนที่ 12 [2/2]

อคิจิ โอนิซึกะ (แสดงโดยทาคาชิ โซริมาจิ) อายุ 25 ปี ผู้ซึ่งอยากที่จะเป็นครูในโรงเรียน High School เขาเคยเป็นเด็กเกเร ขับรถจักรยานยนต์ก่อกวนโดยไม่สำนึกมาก่อน เขาใช้เวลานานถึง 7 ปี กว่าจะจบปีที่ 3 ในมหาวิทยาลัย และเขาก็ไม่สามารถเป็นครูได้ เพราะเขาไม่รู้ว่จะต้องสอบผ่านให้ได้! ที่จริงแล้วเขาไม่ได้ยากเป็นครูเพราะหลงใหลหรือใฝ่ฝันในอาชีพครู แต่เป็นเพราะการเป็นครูระดับ High School ทำให้เขาได้พบกับรักเรียนสาวๆ ต่างหาก และแล้ววันหนึ่ง ริวจิ ซาเอจิมะ เพื่อนที่เป็นตำรวจของโอนิซึกะมาบอกว่า มีตำแหน่งว่างที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง โอนิซึกะรีบโจนเข้าคว้าโอกาสและเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ทันที แต่ทว่าเขากลับถูกปฏิเสธดวยเหตุผลที่ว่า เขา “ดูไม่เหมือนครู” เพราะลักษณะภายนอกและประวัติส่วนตัวที่ไม่น่าสนใจ แต่เมื่อเขากลับบ้าน ก็พบข้อความที่ฝากไว้จาก อากิระ ซากุราอิ (แสดงโดย ยูมิ ชิรากาว่า) ครู่ใหญ่ของโรงเรียนดังกล่าวขอให้เขาไปพบที่โรงเรียนและเมื่อพบกัน เธอบอกกับเขาว่าเป็นครูแบบที่เธอรอมานานแล้วและเขาก็ได้งานสมใจ วันแรกของการเขาสอน ครูทุกคนในโรงเรียนพยายามไม่สนใจโอนิซึกะ แต่ทีท่าก็เปลี่ยนไปเมื่อทุกคนรู้ว่าห้องที่โอนิซึกะจะมารับผิดชอบเป็นครู ประจำชั้นคือห้องไหน ส่วน อาซึสะ ฟุยูกิ (แสดงโดย นานาโกะ มัตซึชินะ)… Read more »

ซีรีย์ญี่ปุ่น GTO ครูซ่าส์ปราบขาโจ๋ ตอนที่ 12 [1/2]

อคิจิ โอนิซึกะ (แสดงโดยทาคาชิ โซริมาจิ) อายุ 25 ปี ผู้ซึ่งอยากที่จะเป็นครูในโรงเรียน High School เขาเคยเป็นเด็กเกเร ขับรถจักรยานยนต์ก่อกวนโดยไม่สำนึกมาก่อน เขาใช้เวลานานถึง 7 ปี กว่าจะจบปีที่ 3 ในมหาวิทยาลัย และเขาก็ไม่สามารถเป็นครูได้ เพราะเขาไม่รู้ว่จะต้องสอบผ่านให้ได้! ที่จริงแล้วเขาไม่ได้ยากเป็นครูเพราะหลงใหลหรือใฝ่ฝันในอาชีพครู แต่เป็นเพราะการเป็นครูระดับ High School ทำให้เขาได้พบกับรักเรียนสาวๆ ต่างหาก และแล้ววันหนึ่ง ริวจิ ซาเอจิมะ เพื่อนที่เป็นตำรวจของโอนิซึกะมาบอกว่า มีตำแหน่งว่างที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง โอนิซึกะรีบโจนเข้าคว้าโอกาสและเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ทันที แต่ทว่าเขากลับถูกปฏิเสธดวยเหตุผลที่ว่า เขา “ดูไม่เหมือนครู” เพราะลักษณะภายนอกและประวัติส่วนตัวที่ไม่น่าสนใจ แต่เมื่อเขากลับบ้าน ก็พบข้อความที่ฝากไว้จาก อากิระ ซากุราอิ (แสดงโดย ยูมิ ชิรากาว่า) ครู่ใหญ่ของโรงเรียนดังกล่าวขอให้เขาไปพบที่โรงเรียนและเมื่อพบกัน เธอบอกกับเขาว่าเป็นครูแบบที่เธอรอมานานแล้วและเขาก็ได้งานสมใจ วันแรกของการเขาสอน ครูทุกคนในโรงเรียนพยายามไม่สนใจโอนิซึกะ แต่ทีท่าก็เปลี่ยนไปเมื่อทุกคนรู้ว่าห้องที่โอนิซึกะจะมารับผิดชอบเป็นครู ประจำชั้นคือห้องไหน ส่วน อาซึสะ ฟุยูกิ (แสดงโดย นานาโกะ มัตซึชินะ)… Read more »

ซีรีย์ญี่ปุ่น GTO ครูซ่าส์ปราบขาโจ๋ ตอนที่ 11 [2/2]

อคิจิ โอนิซึกะ (แสดงโดยทาคาชิ โซริมาจิ) อายุ 25 ปี ผู้ซึ่งอยากที่จะเป็นครูในโรงเรียน High School เขาเคยเป็นเด็กเกเร ขับรถจักรยานยนต์ก่อกวนโดยไม่สำนึกมาก่อน เขาใช้เวลานานถึง 7 ปี กว่าจะจบปีที่ 3 ในมหาวิทยาลัย และเขาก็ไม่สามารถเป็นครูได้ เพราะเขาไม่รู้ว่จะต้องสอบผ่านให้ได้! ที่จริงแล้วเขาไม่ได้ยากเป็นครูเพราะหลงใหลหรือใฝ่ฝันในอาชีพครู แต่เป็นเพราะการเป็นครูระดับ High School ทำให้เขาได้พบกับรักเรียนสาวๆ ต่างหาก และแล้ววันหนึ่ง ริวจิ ซาเอจิมะ เพื่อนที่เป็นตำรวจของโอนิซึกะมาบอกว่า มีตำแหน่งว่างที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง โอนิซึกะรีบโจนเข้าคว้าโอกาสและเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ทันที แต่ทว่าเขากลับถูกปฏิเสธดวยเหตุผลที่ว่า เขา “ดูไม่เหมือนครู” เพราะลักษณะภายนอกและประวัติส่วนตัวที่ไม่น่าสนใจ แต่เมื่อเขากลับบ้าน ก็พบข้อความที่ฝากไว้จาก อากิระ ซากุราอิ (แสดงโดย ยูมิ ชิรากาว่า) ครู่ใหญ่ของโรงเรียนดังกล่าวขอให้เขาไปพบที่โรงเรียนและเมื่อพบกัน เธอบอกกับเขาว่าเป็นครูแบบที่เธอรอมานานแล้วและเขาก็ได้งานสมใจ วันแรกของการเขาสอน ครูทุกคนในโรงเรียนพยายามไม่สนใจโอนิซึกะ แต่ทีท่าก็เปลี่ยนไปเมื่อทุกคนรู้ว่าห้องที่โอนิซึกะจะมารับผิดชอบเป็นครู ประจำชั้นคือห้องไหน ส่วน อาซึสะ ฟุยูกิ (แสดงโดย นานาโกะ มัตซึชินะ)… Read more »

ซีรีย์ญี่ปุ่น GTO ครูซ่าส์ปราบขาโจ๋ ตอนที่ 11 [1/2]

อคิจิ โอนิซึกะ (แสดงโดยทาคาชิ โซริมาจิ) อายุ 25 ปี ผู้ซึ่งอยากที่จะเป็นครูในโรงเรียน High School เขาเคยเป็นเด็กเกเร ขับรถจักรยานยนต์ก่อกวนโดยไม่สำนึกมาก่อน เขาใช้เวลานานถึง 7 ปี กว่าจะจบปีที่ 3 ในมหาวิทยาลัย และเขาก็ไม่สามารถเป็นครูได้ เพราะเขาไม่รู้ว่จะต้องสอบผ่านให้ได้! ที่จริงแล้วเขาไม่ได้ยากเป็นครูเพราะหลงใหลหรือใฝ่ฝันในอาชีพครู แต่เป็นเพราะการเป็นครูระดับ High School ทำให้เขาได้พบกับรักเรียนสาวๆ ต่างหาก และแล้ววันหนึ่ง ริวจิ ซาเอจิมะ เพื่อนที่เป็นตำรวจของโอนิซึกะมาบอกว่า มีตำแหน่งว่างที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง โอนิซึกะรีบโจนเข้าคว้าโอกาสและเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ทันที แต่ทว่าเขากลับถูกปฏิเสธดวยเหตุผลที่ว่า เขา “ดูไม่เหมือนครู” เพราะลักษณะภายนอกและประวัติส่วนตัวที่ไม่น่าสนใจ แต่เมื่อเขากลับบ้าน ก็พบข้อความที่ฝากไว้จาก อากิระ ซากุราอิ (แสดงโดย ยูมิ ชิรากาว่า) ครู่ใหญ่ของโรงเรียนดังกล่าวขอให้เขาไปพบที่โรงเรียนและเมื่อพบกัน เธอบอกกับเขาว่าเป็นครูแบบที่เธอรอมานานแล้วและเขาก็ได้งานสมใจ วันแรกของการเขาสอน ครูทุกคนในโรงเรียนพยายามไม่สนใจโอนิซึกะ แต่ทีท่าก็เปลี่ยนไปเมื่อทุกคนรู้ว่าห้องที่โอนิซึกะจะมารับผิดชอบเป็นครู ประจำชั้นคือห้องไหน ส่วน อาซึสะ ฟุยูกิ (แสดงโดย นานาโกะ มัตซึชินะ)… Read more »