ซีรี่ย์เกาหลี Good DoctorLatest
Most Viewed
Most Commented
ดู ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor ตอนที่ 20-2 ซับไทย ตอนจบ

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor ตอนที่ 20-2 ซับไทย ตอนจบ ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor เป็นเรื่องเรื่องราวในทางการแพทย์ ที่มีเนื้อหาของแผนกกุมารเวชศาสตร์ ซีรี่ส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชาย หนุ่มที่ชื่อ พัคชีอน (จูวอน) ซึ่งมีความผิดปกติทางพัฒนาการ (เป็นชนิดหนึ่งของออทิสติก) ผู้ที่ฝ่าฟันอุปสรรคจนกลายมาเป็นแพทย์กุมารเวช เขาเป็นกุมารแพทย์ที่อัจฉริยะทางการแพทย์ เขาเป็นแพทย์ที่มีพรสวรรค์แต่กับด้านอื่นๆของชีวิต กลับมีปัญหาอย่างมาก เช่น การเข้าสังคมกับผู้อื่น ในขณะเดียวกัน ชายุนซอ (มุนแชวอน)รับบทเป็น แพทย์กุมารเวช และ คิมโดฮัน (จูซังวุค) คือแพทย์กุมารเวชที่เก่งที่สุดในเกาหลี ติดตามเรื่องราวของ พัคชีอน (จูวอน) ใน ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor ได้ที่นี่เลย

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor ตอนที่ 20-1 ตอนจบ

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor ตอนที่ 20-1 ตอนจบ ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor เป็นเรื่องเรื่องราวในทางการแพทย์ ที่มีเนื้อหาของแผนกกุมารเวชศาสตร์ ซีรี่ส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชาย หนุ่มที่ชื่อ พัคชีอน (จูวอน) ซึ่งมีความผิดปกติทางพัฒนาการ (เป็นชนิดหนึ่งของออทิสติก) ผู้ที่ฝ่าฟันอุปสรรคจนกลายมาเป็นแพทย์กุมารเวช เขาเป็นกุมารแพทย์ที่อัจฉริยะทางการแพทย์ เขาเป็นแพทย์ที่มีพรสวรรค์แต่กับด้านอื่นๆของชีวิต กลับมีปัญหาอย่างมาก เช่น การเข้าสังคมกับผู้อื่น ในขณะเดียวกัน ชายุนซอ (มุนแชวอน)รับบทเป็น แพทย์กุมารเวช และ คิมโดฮัน (จูซังวุค) คือแพทย์กุมารเวชที่เก่งที่สุดในเกาหลี ติดตามเรื่องราวของ พัคชีอน (จูวอน) ใน ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor ได้ที่นี่เลย

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor ตอนที่ 19-2 ซับไทย

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor ตอนที่ 19-2 ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor เป็นเรื่องเรื่องราวในทางการแพทย์ ที่มีเนื้อหาของแผนกกุมารเวชศาสตร์ ซีรี่ส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชาย หนุ่มที่ชื่อ พัคชีอน (จูวอน) ซึ่งมีความผิดปกติทางพัฒนาการ (เป็นชนิดหนึ่งของออทิสติก) ผู้ที่ฝ่าฟันอุปสรรคจนกลายมาเป็นแพทย์กุมารเวช เขาเป็นกุมารแพทย์ที่อัจฉริยะทางการแพทย์ เขาเป็นแพทย์ที่มีพรสวรรค์แต่กับด้านอื่นๆของชีวิต กลับมีปัญหาอย่างมาก เช่น การเข้าสังคมกับผู้อื่น ในขณะเดียวกัน ชายุนซอ (มุนแชวอน)รับบทเป็น แพทย์กุมารเวช และ คิมโดฮัน (จูซังวุค) คือแพทย์กุมารเวชที่เก่งที่สุดในเกาหลี ติดตามเรื่องราวของ พัคชีอน (จูวอน) ใน ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor ได้ที่นี่เลย

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor ตอนที่ 19-1 ซับไทย

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor ตอนที่ 19-1 ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor เป็นเรื่องเรื่องราวในทางการแพทย์ ที่มีเนื้อหาของแผนกกุมารเวชศาสตร์ ซีรี่ส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชาย หนุ่มที่ชื่อ พัคชีอน (จูวอน) ซึ่งมีความผิดปกติทางพัฒนาการ (เป็นชนิดหนึ่งของออทิสติก) ผู้ที่ฝ่าฟันอุปสรรคจนกลายมาเป็นแพทย์กุมารเวช เขาเป็นกุมารแพทย์ที่อัจฉริยะทางการแพทย์ เขาเป็นแพทย์ที่มีพรสวรรค์แต่กับด้านอื่นๆของชีวิต กลับมีปัญหาอย่างมาก เช่น การเข้าสังคมกับผู้อื่น ในขณะเดียวกัน ชายุนซอ (มุนแชวอน)รับบทเป็น แพทย์กุมารเวช และ คิมโดฮัน (จูซังวุค) คือแพทย์กุมารเวชที่เก่งที่สุดในเกาหลี ติดตามเรื่องราวของ พัคชีอน (จูวอน) ใน ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor ได้ที่นี่เลย

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor ตอนที่ 18-2

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor ตอนที่ 18-2 ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor เป็นเรื่องเรื่องราวในทางการแพทย์ ที่มีเนื้อหาของแผนกกุมารเวชศาสตร์ ซีรี่ส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่ชื่อ พัคชีอน (จูวอน) ซึ่งมีความผิดปกติทางพัฒนาการ (เป็นชนิดหนึ่งของออทิสติก) ผู้ที่ฝ่าฟันอุปสรรคจนกลายมาเป็นแพทย์กุมารเวช เขาเป็นกุมารแพทย์ที่อัจฉริยะทางการแพทย์ เขาเป็นแพทย์ที่มีพรสวรรค์แต่กับด้านอื่นๆของชีวิต กลับมีปัญหาอย่างมาก เช่น การเข้าสังคมกับผู้อื่น ในขณะเดียวกัน ชายุนซอ (มุนแชวอน)รับบทเป็น แพทย์กุมารเวช และ คิมโดฮัน (จูซังวุค) คือแพทย์กุมารเวชที่เก่งที่สุดในเกาหลี ติดตามเรื่องราวของ พัคชีอน (จูวอน) ใน ซีรี่ย์เกาหลี Good Doctor ได้ที่นี่เลย