ซีรี่ย์เกาหลี Empress KiLatest
Most Viewed
Most Commented
ดู ซีรี่ย์เกาหลี Empress Ki ตอนที่ 51-2 ซับไทย ตอนจบ

ดู ซีรี่ย์เกาหลี  Empress Ki ตอนที่ 51-2 ซับไทย Empress Ki หรือ จักรพรรดินีกี (기황후-กีฮวังฮู) ซีรี่ย์เกาหลี อิงประวัติศาสตร์เรื่องใหม่ของสถานีโทรทัศน์ MBC เป็นเรื่องราวของ กีฮวังฮู สตรีสามัญชนจากอาณาจักรโครยอ(ค.ศ.918-1392) ที่ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดินีแห่งราชวงศ์หยวน(ค.ศ.1271-1368)ของจีน มีอำนาจสั่นคลอนบัลลังก์ของสองอาณาจักร จักรพรรดินีกี(ค.ศ.1315-1370) เผชิญทั้งความรุ่งโรจน์ในฐานะมเหสีในพระเจ้าฮุ่ยจง กษัตริย์องค์สุดท้ายของ ราชวงศ์หยวนและความล่มสลายของเผ่ามองโกลบนแผ่นดินจีน

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Empress Ki ตอนที่ 51-1 ซับไทย

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Empress Ki ตอนที่ 51-1 ซับไทย Empress Ki หรือ จักรพรรดินีกี (기황후-กีฮวังฮู) ซีรี่ย์เกาหลี อิงประวัติศาสตร์เรื่องใหม่ของสถานีโทรทัศน์ MBC เป็นเรื่องราวของ กีฮวังฮู สตรีสามัญชนจากอาณาจักรโครยอ(ค.ศ.918-1392) ที่ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดินีแห่งราชวงศ์หยวน(ค.ศ.1271-1368)ของจีน มีอำนาจสั่นคลอนบัลลังก์ของสองอาณาจักร จักรพรรดินีกี(ค.ศ.1315-1370) เผชิญทั้งความรุ่งโรจน์ในฐานะมเหสีในพระเจ้าฮุ่ยจง กษัตริย์องค์สุดท้ายของ ราชวงศ์หยวนและความล่มสลายของเผ่ามองโกลบนแผ่นดินจีน

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Empress Ki ตอนที่ 50-2 ซับไทย

ดู ซีรี่ย์เกาหลี  Empress Ki ตอนที่ 50-2 ซับไทย Empress Ki หรือ จักรพรรดินีกี (기황후-กีฮวังฮู) ซีรี่ย์เกาหลี อิงประวัติศาสตร์เรื่องใหม่ของสถานีโทรทัศน์ MBC เป็นเรื่องราวของ กีฮวังฮู สตรีสามัญชนจากอาณาจักรโครยอ(ค.ศ.918-1392) ที่ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดินีแห่งราชวงศ์หยวน(ค.ศ.1271-1368)ของจีน มีอำนาจสั่นคลอนบัลลังก์ของสองอาณาจักร จักรพรรดินีกี(ค.ศ.1315-1370) เผชิญทั้งความรุ่งโรจน์ในฐานะมเหสีในพระเจ้าฮุ่ยจง กษัตริย์องค์สุดท้ายของ ราชวงศ์หยวนและความล่มสลายของเผ่ามองโกลบนแผ่นดินจีน

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Empress Ki ตอนที่ 50-1 ซับไทย

ดู ซีรี่ย์เกาหลี  Empress Ki ตอนที่ 50-1 ซับไทย Empress Ki หรือ จักรพรรดินีกี (기황후-กีฮวังฮู) ซีรี่ย์เกาหลี อิงประวัติศาสตร์เรื่องใหม่ของสถานีโทรทัศน์ MBC เป็นเรื่องราวของ กีฮวังฮู สตรีสามัญชนจากอาณาจักรโครยอ(ค.ศ.918-1392) ที่ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดินีแห่งราชวงศ์หยวน(ค.ศ.1271-1368)ของจีน มีอำนาจสั่นคลอนบัลลังก์ของสองอาณาจักร จักรพรรดินีกี(ค.ศ.1315-1370) เผชิญทั้งความรุ่งโรจน์ในฐานะมเหสีในพระเจ้าฮุ่ยจง กษัตริย์องค์สุดท้ายของ ราชวงศ์หยวนและความล่มสลายของเผ่ามองโกลบนแผ่นดินจีน

ดู ซีรี่ย์เกาหลี Empress Ki ตอนที่ 49-2 ซับไทย

ดู ซีรี่ย์เกาหลี  Empress Ki ตอนที่ 49-2 ซับไทย Empress Ki หรือ จักรพรรดินีกี (기황후-กีฮวังฮู) ซีรี่ย์เกาหลี อิงประวัติศาสตร์เรื่องใหม่ของสถานีโทรทัศน์ MBC เป็นเรื่องราวของ กีฮวังฮู สตรีสามัญชนจากอาณาจักรโครยอ(ค.ศ.918-1392) ที่ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดินีแห่งราชวงศ์หยวน(ค.ศ.1271-1368)ของจีน มีอำนาจสั่นคลอนบัลลังก์ของสองอาณาจักร จักรพรรดินีกี(ค.ศ.1315-1370) เผชิญทั้งความรุ่งโรจน์ในฐานะมเหสีในพระเจ้าฮุ่ยจง กษัตริย์องค์สุดท้ายของ ราชวงศ์หยวนและความล่มสลายของเผ่ามองโกลบนแผ่นดินจีน