ละคร ดาวเคียงเดือนLatest
Most Viewed
Most Commented
ดู ละคร ดาวเคียงเดือน ตอนที่ 14 ตอนจบ

ดู ละคร ดาวเคียงเดือน ตอนที่ 14 ตอนจบ “เมื่อดาริกา…หลานสาวสัปเหร่อ ตบะกล้า ผู้ยึดมั่นในคานและมองเห็นเงินเป็นสรณะ กลับต้องมาสะดุดหัวใจตัวเองจนหัวทิ่มหัวตำเมื่อได้พบกับพระจันทร์ผู้เลิศเลอ ปรากฏการณ์ดาวเกี้ยวเดือนจึงกลับมาย้อนรอยคนรุ่นพ่อแม่อีกครั้งหนึ่ง” รายชื่อนักแสดง ละคร ดาวเคียงเดือน ม.ล. จันทรกานต์ รับบทโดย ภูภูมิ พงศ์ภาณุ ดาริกา รับบทโดย พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ วิวิทธิ์ รับบทโดย ฐกฤต ตวันพงค์ อิงฟ้า รับบทโดย จรินทร์พร จุนเกียรติ ม.ร.ว. จันทร รับบทโดย จอนนี่ แอนโฟเน ดาราราย รับบทโดย ธัญญาเรศ เองตระกูล อาร์ตี้ รับบทโดย กนกฉัตร มรรยาทอ่อน วรางค์ รับบทโดย ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล ม.ล. จักรพัฒน์ รับบทโดย ดนัย จารุจินดา พิชญา รับบทโดย ศุภักษร… Read more »

ดู ละคร ดาวเคียงเดือน ตอนที่ 13

ดู ละคร ดาวเคียงเดือน ตอนที่ 13 “เมื่อดาริกา…หลานสาวสัปเหร่อ ตบะกล้า ผู้ยึดมั่นในคานและมองเห็นเงินเป็นสรณะ กลับต้องมาสะดุดหัวใจตัวเองจนหัวทิ่มหัวตำเมื่อได้พบกับพระจันทร์ผู้เลิศเลอ ปรากฏการณ์ดาวเกี้ยวเดือนจึงกลับมาย้อนรอยคนรุ่นพ่อแม่อีกครั้งหนึ่ง” รายชื่อนักแสดง ละคร ดาวเคียงเดือน ม.ล. จันทรกานต์ รับบทโดย ภูภูมิ พงศ์ภาณุ ดาริกา รับบทโดย พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ วิวิทธิ์ รับบทโดย ฐกฤต ตวันพงค์ อิงฟ้า รับบทโดย จรินทร์พร จุนเกียรติ ม.ร.ว. จันทร รับบทโดย จอนนี่ แอนโฟเน ดาราราย รับบทโดย ธัญญาเรศ เองตระกูล อาร์ตี้ รับบทโดย กนกฉัตร มรรยาทอ่อน วรางค์ รับบทโดย ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล ม.ล. จักรพัฒน์ รับบทโดย ดนัย จารุจินดา พิชญา รับบทโดย ศุภักษร ไชยมงคล… Read more »

ดู ละคร ดาวเคียงเดือน ตอนที่ 12

ดู ละคร ดาวเคียงเดือน ตอนที่ 12 “เมื่อดาริกา…หลานสาวสัปเหร่อ ตบะกล้า ผู้ยึดมั่นในคานและมองเห็นเงินเป็นสรณะ กลับต้องมาสะดุดหัวใจตัวเองจนหัวทิ่มหัวตำเมื่อได้พบกับพระจันทร์ผู้เลิศเลอ ปรากฏการณ์ดาวเกี้ยวเดือนจึงกลับมาย้อนรอยคนรุ่นพ่อแม่อีกครั้งหนึ่ง” รายชื่อนักแสดง ละคร ดาวเคียงเดือน ม.ล. จันทรกานต์ รับบทโดย ภูภูมิ พงศ์ภาณุ ดาริกา รับบทโดย พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ วิวิทธิ์ รับบทโดย ฐกฤต ตวันพงค์ อิงฟ้า รับบทโดย จรินทร์พร จุนเกียรติ ม.ร.ว. จันทร รับบทโดย จอนนี่ แอนโฟเน ดาราราย รับบทโดย ธัญญาเรศ เองตระกูล อาร์ตี้ รับบทโดย กนกฉัตร มรรยาทอ่อน วรางค์ รับบทโดย ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล ม.ล. จักรพัฒน์ รับบทโดย ดนัย จารุจินดา พิชญา รับบทโดย ศุภักษร ไชยมงคล… Read more »

ดู ละคร ดาวเคียงเดือน ตอนที่ 11

ดู ละคร ดาวเคียงเดือน ตอนที่ 11 “เมื่อดาริกา…หลานสาวสัปเหร่อ ตบะกล้า ผู้ยึดมั่นในคานและมองเห็นเงินเป็นสรณะ กลับต้องมาสะดุดหัวใจตัวเองจนหัวทิ่มหัวตำเมื่อได้พบกับพระจันทร์ผู้เลิศเลอ ปรากฏการณ์ดาวเกี้ยวเดือนจึงกลับมาย้อนรอยคนรุ่นพ่อแม่อีกครั้งหนึ่ง” รายชื่อนักแสดง ละคร ดาวเคียงเดือน ม.ล. จันทรกานต์ รับบทโดย ภูภูมิ พงศ์ภาณุ ดาริกา รับบทโดย พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ วิวิทธิ์ รับบทโดย ฐกฤต ตวันพงค์ อิงฟ้า รับบทโดย จรินทร์พร จุนเกียรติ ม.ร.ว. จันทร รับบทโดย จอนนี่ แอนโฟเน ดาราราย รับบทโดย ธัญญาเรศ เองตระกูล อาร์ตี้ รับบทโดย กนกฉัตร มรรยาทอ่อน วรางค์ รับบทโดย ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล ม.ล. จักรพัฒน์ รับบทโดย ดนัย จารุจินดา พิชญา รับบทโดย ศุภักษร ไชยมงคล… Read more »

ดู ละคร ดาวเคียงเดือน ตอนที่ 10

ดู ละคร ดาวเคียงเดือน ตอนที่ 10 “เมื่อดาริกา…หลานสาวสัปเหร่อ ตบะกล้า ผู้ยึดมั่นในคานและมองเห็นเงินเป็นสรณะ กลับต้องมาสะดุดหัวใจตัวเองจนหัวทิ่มหัวตำเมื่อได้พบกับพระจันทร์ผู้เลิศเลอ ปรากฏการณ์ดาวเกี้ยวเดือนจึงกลับมาย้อนรอยคนรุ่นพ่อแม่อีกครั้งหนึ่ง” รายชื่อนักแสดง ละคร ดาวเคียงเดือน ม.ล. จันทรกานต์ รับบทโดย ภูภูมิ พงศ์ภาณุ ดาริกา รับบทโดย พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ วิวิทธิ์ รับบทโดย ฐกฤต ตวันพงค์ อิงฟ้า รับบทโดย จรินทร์พร จุนเกียรติ ม.ร.ว. จันทร รับบทโดย จอนนี่ แอนโฟเน ดาราราย รับบทโดย ธัญญาเรศ เองตระกูล อาร์ตี้ รับบทโดย กนกฉัตร มรรยาทอ่อน วรางค์ รับบทโดย ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล ม.ล. จักรพัฒน์ รับบทโดย ดนัย จารุจินดา พิชญา รับบทโดย ศุภักษร ไชยมงคล… Read more »