ซีรีย์ญี่ปุ่น CHANGE นายก(มือใหม่)หัวใจประชาชนLatest
Most Viewed
Most Commented
ซีรีย์ญี่ปุ่น CHANGE นายก(มือใหม่)หัวใจประชาชน ตอนที่ 7

นายกมือใหม่หัวใจประชาชน ทาคุยะ คิมูระ มารับบท อาซากุระ เคตะ นายกหนุ่มที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาตร์ของญี่ปุ่น ทายาทนักมาเมืองชื่อดังที่ไม่ชอบการเมืองเอาเสียเลย เขาใช้ชีวิตอย่างอิสระตามที่เขาชอบ มีอาชีพสอนหนังสือและนั่งดูดาวเวลาว่าง บุคคลิกไว้ผมหัวฟูดูแล้วมองไม่ออกเลยว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกของประเทศมหาอำนาจได้อย่างไร

ซีรีย์ญี่ปุ่น CHANGE นายก(มือใหม่)หัวใจประชาชน ตอนที่ 6

นายกมือใหม่หัวใจประชาชน ทาคุยะ คิมูระ มารับบท อาซากุระ เคตะ นายกหนุ่มที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาตร์ของญี่ปุ่น ทายาทนักมาเมืองชื่อดังที่ไม่ชอบการเมืองเอาเสียเลย เขาใช้ชีวิตอย่างอิสระตามที่เขาชอบ มีอาชีพสอนหนังสือและนั่งดูดาวเวลาว่าง บุคคลิกไว้ผมหัวฟูดูแล้วมองไม่ออกเลยว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกของประเทศมหาอำนาจได้อย่างไร

ซีรีย์ญี่ปุ่น CHANGE นายก(มือใหม่)หัวใจประชาชน ตอนที่ 5

นายกมือใหม่หัวใจประชาชน ทาคุยะ คิมูระ มารับบท อาซากุระ เคตะ นายกหนุ่มที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาตร์ของญี่ปุ่น ทายาทนักมาเมืองชื่อดังที่ไม่ชอบการเมืองเอาเสียเลย เขาใช้ชีวิตอย่างอิสระตามที่เขาชอบ มีอาชีพสอนหนังสือและนั่งดูดาวเวลาว่าง บุคคลิกไว้ผมหัวฟูดูแล้วมองไม่ออกเลยว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกของประเทศมหาอำนาจได้อย่างไร

ซีรีย์ญี่ปุ่น CHANGE นายก(มือใหม่)หัวใจประชาชน ตอนที่ 4

นายกมือใหม่หัวใจประชาชน ทาคุยะ คิมูระ มารับบท อาซากุระ เคตะ นายกหนุ่มที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาตร์ของญี่ปุ่น ทายาทนักมาเมืองชื่อดังที่ไม่ชอบการเมืองเอาเสียเลย เขาใช้ชีวิตอย่างอิสระตามที่เขาชอบ มีอาชีพสอนหนังสือและนั่งดูดาวเวลาว่าง บุคคลิกไว้ผมหัวฟูดูแล้วมองไม่ออกเลยว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกของประเทศมหาอำนาจได้อย่างไร

ซีรีย์ญี่ปุ่น CHANGE นายก(มือใหม่)หัวใจประชาชน ตอนที่ 3

นายกมือใหม่หัวใจประชาชน ทาคุยะ คิมูระ มารับบท อาซากุระ เคตะ นายกหนุ่มที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาตร์ของญี่ปุ่น ทายาทนักมาเมืองชื่อดังที่ไม่ชอบการเมืองเอาเสียเลย เขาใช้ชีวิตอย่างอิสระตามที่เขาชอบ มีอาชีพสอนหนังสือและนั่งดูดาวเวลาว่าง บุคคลิกไว้ผมหัวฟูดูแล้วมองไม่ออกเลยว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกของประเทศมหาอำนาจได้อย่างไร