ซีรีส์จีน Cat and Mouse จั่นเจาแมวหลวงสะท้านยุทธภพLatest
Most Viewed
Most Commented
ซีรีส์จีน Cat and Mouse จั่นเจาแมวหลวงสะท้านยุทธภพ The END

ในสมัยราชวงศ์ซ่ง “เปาบุ้นจิ้น”.(หวงซิวเซิง).ได้ชื่อว่าเป็นขุนนางที่มีความตงฉินเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เนื่องจากการเป็นผู้ตัดสินคดีความทั้งหลายทั้งปวงด้วยความยุติธรรม เป็นหลักจนกระทั่งได้รับการยกย่องจากบรรดาราษฏร ในขณะที่ “จั่นเจา”.(หลิวเต๋อหัว).นั้น ทำหน้าที่เป็นผู้คอยช่วยเหลืองานของท่านเปาในด้านที่ต้องคอยออกจากคนร้ายมา ดำเนินคดีให้กับท่านจนถึงกับได้รับ สมญานามว่าเป็นราชองครักษ์ให้กับฮ่องเต้อีกด้วย แต่แล้ว “ไป่อี้ถัง”.(จางป๋อจือ).1 ใน 5 หนูที่เป็นที่ต้องการได้บุกเข้ามายังราชวังด้วยความประสงค์บางอย่าง ดังนั้นองค์ฮ่องเต้จึงทรงมีบัญชาให้จับตัวไป่อี้ถังมาลงโทษให้จงได้

ซีรีส์จีน Cat and Mouse จั่นเจาแมวหลวงสะท้านยุทธภพ 9/10

ในสมัยราชวงศ์ซ่ง “เปาบุ้นจิ้น”.(หวงซิวเซิง).ได้ชื่อว่าเป็นขุนนางที่มีความตงฉินเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เนื่องจากการเป็นผู้ตัดสินคดีความทั้งหลายทั้งปวงด้วยความยุติธรรม เป็นหลักจนกระทั่งได้รับการยกย่องจากบรรดาราษฏร ในขณะที่ “จั่นเจา”.(หลิวเต๋อหัว).นั้น ทำหน้าที่เป็นผู้คอยช่วยเหลืองานของท่านเปาในด้านที่ต้องคอยออกจากคนร้ายมา ดำเนินคดีให้กับท่านจนถึงกับได้รับ สมญานามว่าเป็นราชองครักษ์ให้กับฮ่องเต้อีกด้วย แต่แล้ว “ไป่อี้ถัง”.(จางป๋อจือ).1 ใน 5 หนูที่เป็นที่ต้องการได้บุกเข้ามายังราชวังด้วยความประสงค์บางอย่าง ดังนั้นองค์ฮ่องเต้จึงทรงมีบัญชาให้จับตัวไป่อี้ถังมาลงโทษให้จงได้

ซีรีส์จีน Cat and Mouse จั่นเจาแมวหลวงสะท้านยุทธภพ 8/10

ในสมัยราชวงศ์ซ่ง “เปาบุ้นจิ้น”.(หวงซิวเซิง).ได้ชื่อว่าเป็นขุนนางที่มีความตงฉินเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เนื่องจากการเป็นผู้ตัดสินคดีความทั้งหลายทั้งปวงด้วยความยุติธรรม เป็นหลักจนกระทั่งได้รับการยกย่องจากบรรดาราษฏร ในขณะที่ “จั่นเจา”.(หลิวเต๋อหัว).นั้น ทำหน้าที่เป็นผู้คอยช่วยเหลืองานของท่านเปาในด้านที่ต้องคอยออกจากคนร้ายมา ดำเนินคดีให้กับท่านจนถึงกับได้รับ สมญานามว่าเป็นราชองครักษ์ให้กับฮ่องเต้อีกด้วย แต่แล้ว “ไป่อี้ถัง”.(จางป๋อจือ).1 ใน 5 หนูที่เป็นที่ต้องการได้บุกเข้ามายังราชวังด้วยความประสงค์บางอย่าง ดังนั้นองค์ฮ่องเต้จึงทรงมีบัญชาให้จับตัวไป่อี้ถังมาลงโทษให้จงได้

ซีรีส์จีน Cat and Mouse จั่นเจาแมวหลวงสะท้านยุทธภพ 7/10

ในสมัยราชวงศ์ซ่ง “เปาบุ้นจิ้น”.(หวงซิวเซิง).ได้ชื่อว่าเป็นขุนนางที่มีความตงฉินเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เนื่องจากการเป็นผู้ตัดสินคดีความทั้งหลายทั้งปวงด้วยความยุติธรรม เป็นหลักจนกระทั่งได้รับการยกย่องจากบรรดาราษฏร ในขณะที่ “จั่นเจา”.(หลิวเต๋อหัว).นั้น ทำหน้าที่เป็นผู้คอยช่วยเหลืองานของท่านเปาในด้านที่ต้องคอยออกจากคนร้ายมา ดำเนินคดีให้กับท่านจนถึงกับได้รับ สมญานามว่าเป็นราชองครักษ์ให้กับฮ่องเต้อีกด้วย แต่แล้ว “ไป่อี้ถัง”.(จางป๋อจือ).1 ใน 5 หนูที่เป็นที่ต้องการได้บุกเข้ามายังราชวังด้วยความประสงค์บางอย่าง ดังนั้นองค์ฮ่องเต้จึงทรงมีบัญชาให้จับตัวไป่อี้ถังมาลงโทษให้จงได้

ซีรีส์จีน Cat and Mouse จั่นเจาแมวหลวงสะท้านยุทธภพ 6/10

ในสมัยราชวงศ์ซ่ง “เปาบุ้นจิ้น”.(หวงซิวเซิง).ได้ชื่อว่าเป็นขุนนางที่มีความตงฉินเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เนื่องจากการเป็นผู้ตัดสินคดีความทั้งหลายทั้งปวงด้วยความยุติธรรม เป็นหลักจนกระทั่งได้รับการยกย่องจากบรรดาราษฏร ในขณะที่ “จั่นเจา”.(หลิวเต๋อหัว).นั้น ทำหน้าที่เป็นผู้คอยช่วยเหลืองานของท่านเปาในด้านที่ต้องคอยออกจากคนร้ายมา ดำเนินคดีให้กับท่านจนถึงกับได้รับ สมญานามว่าเป็นราชองครักษ์ให้กับฮ่องเต้อีกด้วย แต่แล้ว “ไป่อี้ถัง”.(จางป๋อจือ).1 ใน 5 หนูที่เป็นที่ต้องการได้บุกเข้ามายังราชวังด้วยความประสงค์บางอย่าง ดังนั้นองค์ฮ่องเต้จึงทรงมีบัญชาให้จับตัวไป่อี้ถังมาลงโทษให้จงได้