ซีรี่ย์จีน บูเช็คเทียน จอมนางเหนือแผ่นดินLatest
Most Viewed
Most Commented
ดู ซีรี่ย์จีน บูเช็คเทียน จอมนางเหนือแผ่นดิน ตอนที่ 20

ดู ซีรี่ย์จีน บูเช็คเทียน จอมนางเหนือแผ่นดิน ตอนที่ 20 เรื่องราวของพระนางบูเช็กเทียน ตั้งแต่เข้าวังในสมัยจักรพรรดิถังไท่จง จนได้เป็นฮองเฮาในสมัยจักรพรรดิถังเกาจง เป็นฮองไทเฮาในสมัยจักรพรรดิถังจงจง-จักรพรรดิถังรุ่ยจง และเป็นจักรพรรดินีของจีนช่วงบั้นปลายของพระชนม์ชีพ

ซีรี่ย์จีน บูเช็คเทียน จอมนางเหนือแผ่นดิน ตอนที่ 18

เรื่องราวของพระนางบูเช็กเทียน ตั้งแต่เข้าวังในสมัยจักรพรรดิถังไท่จง จนได้เป็นฮองเฮาในสมัยจักรพรรดิถังเกาจง เป็นฮองไทเฮาในสมัยจักรพรรดิถังจงจง-จักรพรรดิถังรุ่ยจง และเป็นจักรพรรดินีของจีนช่วงบั้นปลายของพระชนม์ชีพ

ซีรี่ย์จีน บูเช็คเทียน จอมนางเหนือแผ่นดิน ตอนที่ 17

เรื่องราวของพระนางบูเช็กเทียน ตั้งแต่เข้าวังในสมัยจักรพรรดิถังไท่จง จนได้เป็นฮองเฮาในสมัยจักรพรรดิถังเกาจง เป็นฮองไทเฮาในสมัยจักรพรรดิถังจงจง-จักรพรรดิถังรุ่ยจง และเป็นจักรพรรดินีของจีนช่วงบั้นปลายของพระชนม์ชีพ

ซีรี่ย์จีน บูเช็คเทียน จอมนางเหนือแผ่นดิน ตอนที่ 16

เรื่องราวของพระนางบูเช็กเทียน ตั้งแต่เข้าวังในสมัยจักรพรรดิถังไท่จง จนได้เป็นฮองเฮาในสมัยจักรพรรดิถังเกาจง เป็นฮองไทเฮาในสมัยจักรพรรดิถังจงจง-จักรพรรดิถังรุ่ยจง และเป็นจักรพรรดินีของจีนช่วงบั้นปลายของพระชนม์ชีพ

ซีรี่ย์จีน บูเช็คเทียน จอมนางเหนือแผ่นดิน ตอนที่ 15

เรื่องราวของพระนางบูเช็กเทียน ตั้งแต่เข้าวังในสมัยจักรพรรดิถังไท่จง จนได้เป็นฮองเฮาในสมัยจักรพรรดิถังเกาจง เป็นฮองไทเฮาในสมัยจักรพรรดิถังจงจง-จักรพรรดิถังรุ่ยจง และเป็นจักรพรรดินีของจีนช่วงบั้นปลายของพระชนม์ชีพ