รากนคราLatest
Most Viewed
Most Commented
ละคร รากนครา RakNakara EP.12 ตอนที่ 12-9 | 03-10-60 ตอนจบ

ละคร รากนครา RakNakara EP.12 ตอนที่ 12-9 | 03-10-60 ตอนจบ นำแสดงโดย : หมาก ปริญ, แต้ว ณฐพร, มิว นิษฐา, นิว ชัยพล, พลอย ภัทรากร, บอล จิตรภาณุ, น้ำฝน พัชรินทร์, เอ็ม อภินันท์, อู๋ ธนากร, น้ำฝน สรวงสุดา, โย ทัศน์วรรณ, อเล็กซ์ ทวีศักดิ์, ถนอม สามโทน, อร อรอนงค์, และนักแสดงมากฝีมือคับคั่ง บทประพันธ์โดย : ปิยะพร ศักดิ์เกษม บทโทรทัศน์โดย : ยิ่งยศ ปัญญา กำกับการแสดงโดย : พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ผลิตโดย : บริษัท… Read more »

ละคร รากนครา RakNakara EP.12 ตอนที่ 12-8 | 03-10-60 ตอนจบ

ละคร รากนครา RakNakara EP.12 ตอนที่ 12-8 | 03-10-60 ตอนจบ นำแสดงโดย : หมาก ปริญ, แต้ว ณฐพร, มิว นิษฐา, นิว ชัยพล, พลอย ภัทรากร, บอล จิตรภาณุ, น้ำฝน พัชรินทร์, เอ็ม อภินันท์, อู๋ ธนากร, น้ำฝน สรวงสุดา, โย ทัศน์วรรณ, อเล็กซ์ ทวีศักดิ์, ถนอม สามโทน, อร อรอนงค์, และนักแสดงมากฝีมือคับคั่ง บทประพันธ์โดย : ปิยะพร ศักดิ์เกษม บทโทรทัศน์โดย : ยิ่งยศ ปัญญา กำกับการแสดงโดย : พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ผลิตโดย : บริษัท… Read more »

ละคร รากนครา RakNakara EP.12 ตอนที่ 12-7 | 03-10-60 ตอนจบ

ละคร รากนครา RakNakara EP.12 ตอนที่ 12-7 | 03-10-60 ตอนจบ นำแสดงโดย : หมาก ปริญ, แต้ว ณฐพร, มิว นิษฐา, นิว ชัยพล, พลอย ภัทรากร, บอล จิตรภาณุ, น้ำฝน พัชรินทร์, เอ็ม อภินันท์, อู๋ ธนากร, น้ำฝน สรวงสุดา, โย ทัศน์วรรณ, อเล็กซ์ ทวีศักดิ์, ถนอม สามโทน, อร อรอนงค์, และนักแสดงมากฝีมือคับคั่ง บทประพันธ์โดย : ปิยะพร ศักดิ์เกษม บทโทรทัศน์โดย : ยิ่งยศ ปัญญา กำกับการแสดงโดย : พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ผลิตโดย : บริษัท… Read more »

ละคร รากนครา RakNakara EP.12 ตอนที่ 12-6 | 03-10-60 ตอนจบ

ละคร รากนครา RakNakara EP.12 ตอนที่ 12-6 | 03-10-60 ตอนจบ นำแสดงโดย : หมาก ปริญ, แต้ว ณฐพร, มิว นิษฐา, นิว ชัยพล, พลอย ภัทรากร, บอล จิตรภาณุ, น้ำฝน พัชรินทร์, เอ็ม อภินันท์, อู๋ ธนากร, น้ำฝน สรวงสุดา, โย ทัศน์วรรณ, อเล็กซ์ ทวีศักดิ์, ถนอม สามโทน, อร อรอนงค์, และนักแสดงมากฝีมือคับคั่ง บทประพันธ์โดย : ปิยะพร ศักดิ์เกษม บทโทรทัศน์โดย : ยิ่งยศ ปัญญา กำกับการแสดงโดย : พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ผลิตโดย : บริษัท… Read more »

ละคร รากนครา RakNakara EP.12 ตอนที่ 12-5 | 03-10-60 ตอนจบ

ละคร รากนครา RakNakara EP.12 ตอนที่ 12-5 | 03-10-60 ตอนจบ นำแสดงโดย : หมาก ปริญ, แต้ว ณฐพร, มิว นิษฐา, นิว ชัยพล, พลอย ภัทรากร, บอล จิตรภาณุ, น้ำฝน พัชรินทร์, เอ็ม อภินันท์, อู๋ ธนากร, น้ำฝน สรวงสุดา, โย ทัศน์วรรณ, อเล็กซ์ ทวีศักดิ์, ถนอม สามโทน, อร อรอนงค์, และนักแสดงมากฝีมือคับคั่ง บทประพันธ์โดย : ปิยะพร ศักดิ์เกษม บทโทรทัศน์โดย : ยิ่งยศ ปัญญา กำกับการแสดงโดย : พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ผลิตโดย : บริษัท… Read more »