ภาษาเกาหลีLatest
Most Viewed
Most Commented
ห้องเรียนเกาหลี ตอนที่ 7 สระในภาษาเกาหลี ตอน 3 -한국어 모음 3

ห้องเรียนเกาหลี ตอนที่ 7 สระในภาษาเกาหลี ตอน 3 -한국어 모음 3 ครั้งก่อนเราเรียนสระไปแล้ว 15ตัวใช่มั้ยค่ะ วันนี้อาจารย์จะสอนสระที่เหลืออีก 6 ตัว นั้นก็คือ ᅫ(แว), ᅬ(เว), ᅯ(วอ), ᅰ(อุเว), ᅱ(วี), ᅴ(อึย) 지난 번에 우리가 모음 15 개를 배웠죠? 다 외웠나요? 오늘은 나머지 모음 6개 을 배우겠습니다. ᅫ, ᅬ, ᅯ, ᅰ, ᅱ, ᅴ입니다. เรียนภาษาเกาหลีกับอาจารย์เนเน่ เครดิตต้นฉบับ เว็บ seemile.com ต้นฉบับโพสต์ SEEMILE โคเรียน

ห้องเรียนเกาหลี ตอนที่ 6 สระในภาษาเกาหลี ตอน 2 한국어 모음 2

ห้องเรียนเกาหลี ตอนที่ 6 สระในภาษาเกาหลี ตอน 2 한국어 모음 2 ครั้งก่อนเราเรียนสระไปแล้ว 10 ตัวใช่มั้ยค่ะ วันนี้อาจารย์จะสอนสระอีก 5 ตัว นั้นก็คือ 5 ตัวนี้ค่ะᅢ(แอ), ᅤ(แย), ᅦ(เอ), ᅨ(เย), ᅪ (วา) 지난 번에 우리가 모음 열 개를 배웠죠? 다 외웠나요? 오늘을 또 5개 모음을 더 배우겠습니다. 바로 ᅢ, ᅤ, ᅦ, ᅨ, ᅪ입니다. เรียนภาษาเกาหลีกับอาจารย์เนเน่ เครดิตต้นฉบับ เว็บ seemile.com ต้นฉบับโพสต์ SEEMILE โคเรียน

ห้องเรียนเกาหลี ตอนที่ 5 สระในภาษาเกาหลี ตอน 1 한국어 모음(1)

ห้องเรียนเกาหลี ตอนที่ 5 สระในภาษาเกาหลี ตอน 1 한국어 모음(1) สระในภาษาเกาหลีมีทั้งหมด 21 ตัว ประกอบไปด้วยพยัญชนะเดี่ยว 10 ตัวและสระประสมอีก 11 ตัวค่ะ สำหรับวันนี้จะขอสอนสระ 10 ตัวแรกนะค่ะ คือ(อา), ᅣ(ยา), ᅥ(ออ), ᅧ(ยอ), ᅩ(โอ), ᅭ(โย), ᅮ(อู), ᅲ(ยู), ᅳ(อือ), ᅵ(อี)ค่ะ หลังจากเรียนไปแล้วอย่าลืมนำไปท่องจำด้วยนะค่ะ เพราะถ้าหากออกเสียงผิดความหมายก็จะผิดตามไปด้วยค่ะ ดังนั้นต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะค่ะ ^^ 한국어 모음은 총ᅡ, ᅢ, ᅣ, ᅤ, ᅥ, ᅦ, ᅧ, ᅨ, ᅩ, ᅪ, ᅫ, ᅬ, ᅭ, ᅮ, ᅯ, ᅰ, ᅱ, ᅲ, ᅳ, ᅴ,… Read more »

ห้องเรียนเกาหลี ตอนที่ 4 วิธีการเขียนพยัญชนะในภาษาเกาหลี 한글 자음 쓰는 순서

ห้องเรียนเกาหลี ตอนที่ 4 วิธีการเขียนพยัญชนะในภาษาเกาหลี 한글 자음 쓰는 순서 วันนี้อาจารย์จะขอสอนเกี่ยวกับวิธีการเขียนพยัญชนะเกาหลีที่ถูกต้องค่ะ เราจะต้องเขียนตามลำดับที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง โดยมีวิธีการเขียนคือจากซ้ายไปขวา และบนลงล่างค่ะ อย่าลืมท่องจำและฝึกเขียนกันนะค่ะ 오늘은 한글 자음 정확하게 쓰는 순서를 가르쳐 드리겠습니다. 한글을 쓸 때 순서대로 바르게 써야 합니다. 한글은 왼쪽에서 오른쪽으로 위에서 아래로 씁니다. 다 외우시고 연습도 많이 하셔야 해요. เรียนภาษาเกาหลีกับอาจารย์เนเน่ เครดิตต้นฉบับ เว็บ seemile.com ต้นฉบับโพสต์ SEEMILE โคเรียน

ห้องเรียนเกาหลี ตอนที่ 3 พยัญชนะคู่ในภาษาเกาหลี 한국어 쌍 자음

ห้องเรียนเกาหลี ตอนที่ 3 พยัญชนะคู่ในภาษาเกาหลี 한국어 쌍 자음 เราเรียนพยัญชนะเดี่ยวไปแล้วใช่มั้ยค่ะ วันนี้อาจารย์จะสอนพยัญชนะคู่ ซึ่งมีทั้งหมด 5ตัวด้วยกันค่ะ คือㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ ,ㅉ วันนี้เนื้อหาไม่ยากค่ะเรียนแล้วอย่าลืมนำไปท่องจำกันด้วยนะค่ะ 우리는 기본 자음을 다 배웠죠? 오늘을 한국어 쌍 자음을 가르쳐드리겠습니다. 쌍 자음은 총 5 개가 있습니다. ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ ,ㅉ 가 있습니다. 오늘 배울 내용이 어렵지 않습니다. 배운 후 꼭 외우세요. เรียนภาษาเกาหลีกับอาจารย์เนเน่ เครดิตต้นฉบับ เว็บ seemile.com ต้นฉบับโพสต์ SEEMILE โคเรียน