ตอนแรกออกอากาศเมื่อ: พ.ศ. 2562
ตอนสุดท้ายออกอากาศเมื่อ: กุมภาพันธ์ 2562
สถานีโทรทัศน์: สถานีโทรทัศน์หูหนาน
จำนวนตอน: 73
สถานที่ผลิต: Hengdian World Studios, เจียซิง, อู๋ซี, มณฑลเจียงซู

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับอังกฤษ Ep. 11

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับอังกฤษ Ep. 12

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับอังกฤษ Ep. 13

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับอังกฤษ Ep. 14

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับอังกฤษ Ep. 15

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับอังกฤษ Ep. 16

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับอังกฤษ Ep. 17

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับอังกฤษ Ep. 18

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับอังกฤษ Ep. 19

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับอังกฤษ Ep. 20