ตอนแรกออกอากาศเมื่อ: พ.ศ. 2562
ตอนสุดท้ายออกอากาศเมื่อ: กุมภาพันธ์ 2562
สถานีโทรทัศน์: สถานีโทรทัศน์หูหนาน
จำนวนตอน: 73
สถานที่ผลิต: Hengdian World Studios, เจียซิง, อู๋ซี, มณฑลเจียงซู

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับไทย Ep. 1

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับไทย Ep. 2

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับไทย Ep. 3

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับไทย Ep. 4

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับไทย Ep. 5

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับไทย Ep. 6

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับไทย Ep. 7

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับอังกฤษ Ep. 8

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับอังกฤษ Ep. 9

ซีรีย์จีน The Story of Ming Lan ซับไทย Ep. 10