ซีรีย์เกาหลี The Last Empress ซับไทย Ep. 21 และ 22

ซีรีย์เกาหลี The Last Empress ซับไทย Ep. 23 และ 24

ซีรีย์เกาหลี The Last Empress ซับไทย Ep. 25 และ 26

ซีรีย์เกาหลี The Last Empress ซับไทย Ep. 27 และ 28

ซีรีย์เกาหลี The Last Empress ซับไทย Ep. 29 และ 30