ซีรีย์ที่ได้ชื่อว่าใช้งบลงทุนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินเดีย

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.1

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.2

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.3

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.4

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.5

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.6

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.7

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.8

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.9

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.10

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.11

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.12

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.13

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.14

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.15

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.16

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.17

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.18

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.19

ซีรีย์อินเดีย Porus And Alexander พากย์ไทย Ep.20