ซีรีย์เกาหลี Moment at Eighteen ซับไทย Ep. 11

ซีรีย์เกาหลี Moment at Eighteen ซับไทย Ep. 12

ซีรีย์เกาหลี Moment at Eighteen ซับไทย Ep. 13

ซีรีย์เกาหลี Moment at Eighteen ซับไทย Ep. 14

ซีรีย์เกาหลี Moment at Eighteen ซับไทย Ep. 15

ซีรีย์เกาหลี Moment at Eighteen ซับไทย Ep. 16 ตอนจบ