ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับอังกฤษ Ep. 41

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 42/1

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 42/2

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับอังกฤษ Ep. 43

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 44/1

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 44/2

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 45/1

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 45/2

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 46/1

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 46/2

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 47/1

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 47/2

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 48/1

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 48/2

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 49/1

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 49/2

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับอังกฤษ Ep. 50

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 50/2

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับอังกฤษ Ep. 51 ตอนจบ

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 51/2 ตอนจบ