ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 11/1

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 11/2

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 12/1

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 12/2

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 13/1

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 13/2

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 14/1

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 14/2

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 15/1

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 15/2

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 16/1

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 16/2

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 17/1

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 17/2

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 18/1

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 18/2

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 19/1

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 19/2

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 20/1

ซีรีย์เกาหลี Empress Ki ซับไทย Ep. 20/2