ผู้แปล: ‎Chalermpol Punjatep‎ to Thailand COVID19 Digital Group (TCDG)

เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล ที่ทำโดย Science insider โดยผู้แปลด้านบนช่วยทำพากษ์ไทยออก เป็นการอธิบายแบบวันต่อวัน หลังการรับเชื้อ ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

ขอบคุณผู้ผลิตข้อมูลและผู้แปลครับ