7 ข้อเท็จจริงที่ภาพยนตร์สร้างผิด เกี่ยวกับไวรัส

เครดิตจากช่อง

Abdulthaitube – อับดุลย์เอ๊ย ถามไรตอบได้!